Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan

Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2012-01-10


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Andreas Westman
Bo Sundström
Martin Berglund


1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Styrelseprotokollet från 2011-10-05 gicks igenom och godkändes.


4. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit sedan föregående möte.


5. Rapporter

Ekonomi

Kassören rapporterade följande:
• Ekonomin är fortsatt mycket god.
• Alla våra fakturor är betalade.
• Saldobehållningen är just nu PG 4’, Fonder 74’ och Ruter 10’ kronor.
• Saknas ännu betalning för 2 annonser i spelkalendern och det är Riksbyggen och Tieto som slirar.
• Prognosen för spelåret 2011-2012 pekar på ett minusresultat på 10’ kronor. Viss oklarhet råder runt fördelningen av de senaste årens vinster från Sundsvallsligan. Leif Sundqvist fick i uppdrag att reda ut detta.Tävlingar

DM-Damer spelades den 26 oktober med 9 par. Tävlingen vanns av Karin Lodin – Lisa Åkerdahl, tvåa blev Lena Svensson – Birgitta Wiberg och trea slutade Ulla Blanck – Liane Svensson.

DM-Veteraner spelades den 23 november med 12 par. Tävlingen vanns av Lisa Åkerdahl – Lennart Sohlin, tvåa blev Ola Bergqvist – Bo Byléhn och trea slutade Staffan Hedman – Leif Sundqvist.

DM –Lag och Medelpadsmästerskapet (parallell hcp-tävling) startade med första omgången av kvalspelet den 16 november med 2 stycken 12-brickors matcher och 8 deltagande lag.

I Medelpadsrallyt har spelats Oktobersilver på Sundsvallsbridgen (omgång 2) och Silverbarometer på Alnö BK (omgång 3). Tabellställning, se MBF:s hemsida i Spader.


6. Kommande tävlingar

DM-Mixed

Följande noterades:
• Arrangeras av Alnö BK i Sundsvallsbridgens lokaler lördagen den 21 januari med start kl. 10.00.
• Alnö skickar ut inbjudan till klubbarna och Leif Sundqvist sätter upp anslag med anmälningslista i Sundsvallsbridgens bridgelokal.
• Leif lägger upp tävlingen i Spader och ser till att det fungerar att anmäla sig via nätet.
• Startavgiften beslöts till 150 kronor/spelare.
• Kort lunchpaus med kaffe/te och smörgåsar.


DM-Lag kval

Följande noterades:
• Andra kvaltävlingen spelas på Sundsvallsbridgen den 25 januari.
• Tredje kvaltävlingen spelas på Sundsvallsbridgen den 15 februari
• DM-Lag-finalen spelas den 18 mars 2012 med de 4 bästa lagen i kvalet och 24 brickor per match.


DM-Individuellt

Följande noterades:
• Arrangeras av bridgeklubben Stopp måndagkvällarna 13 och 20 februari.
• Upplägg enligt tidigare år.


DM-Par

Följande noterades:
• Kvaltävlingarna har startat och första kvalomgången spelades på Alnö den 24 november med 9 par. Andra tävlingen spelas den 6 februari på Stopp och den tredje på Sundsvallsbridgen den 14 februari.
• Finalen spelas den 19 februari. Leif Sundqvist ordnar inbjudan enligt gängse förfarande.
• Nytt för i år är att det finns möjlighet att köpa in sig i DM-finalen för de som inte har kvalat. Inköpet kostar 100 kr/spelare förutom den ordinarie startavgiften på 150 kr/spelare.


7. Årsmötesprotokoll

Genomgång skedde av det justerade årsmötesprotokollet från år 2011. Följande noterades:
• Leif Sundqvist fick i uppdrag att planera för tävlingsledarutbildningar steg 1 (brons) och steg 2 (silver).
• Dan Bylund fick i uppdrag att klara ut vilket distrikt, som är ansvarigt för Triangelkampen 2012.
• Leif Sundqvist fick i uppdrag att meddela FSB vår beslutade höjning av årsavgiften från 35 till 45 kronor.
• Diskuterades vad vi kan göra inom området publicitet/marknadsföring. Följande områden berördes:
o Universitetet
o Jobbmässa
o Kulturmagasinet
o Handicap-organisationer


8. Åtgärdslista
På grund av tidsbrist hanns inte listan gås igenom, dock meddelade Leif att alla punkter var genomförda. Listan kompletteras i efterhand med under mötet beslutade uppgifter.


9. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.


10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 7 februari kl. 17.15 i Sundsvallsbridgens sammanträdesrum.


11. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan Bylund


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80