Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2011-11-28
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Hans Schauman
Gunila Langius
Karen Gott
Micke Almgren
Marie Andrén (f o m § 4 tävlingsverksamheten)
Mats Nyberg
Kalle Persson (adjungerad)
Frånvarande: Gunilla Tingström
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes

3. Protokoll från styrelsemötet den 24 oktober 2011 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Juniorverksamheten
Mats rapporterade att den 11 februari 2012 (samtidigt som DM-Veterankvalet och
JuniorOBS) planeras en Pro-AM-tävling där behållningen går till juniorerna. Två helger i
mars 2012 skall Måns Berg stå för en utbildning, som riktar sig till spelare upp till 30 år.
Kostnaden är 250 kronor inklusive material, en kostnad som StBf är redo att bidra med.
S:t Erik står för övriga kostnader och alla arrangemang. Spelare skall nås via Group-On
och man bör även annonsera i Pass. Anmälan görs via Group On och för mer information
om anmälan kan man kontakta Mats Nyberg eller Måns Berg. – KTH har startat en
bridgeklubb, vilket låter lovande.
Tävlingsverksamheten
Karen rapporterade att Allsvenskan är färdigspelad. 5 lag från våra två Div IV går upp
varför man måste ordna en särskiljningsmatch mellan de båda lag som kom 3:a.
Alla lag i Stockholmsserien har inte betalt, Karen och Gunilla kollar att alla lag betalar sin
lagavgift. – DM för Mindre Rutinerade var en mycket uppskattad tävling, med Micke
Almgren som en utomordentlig tävlingsledare, lugn och korrekt. 20 par deltog, 19 från S:t
Erik, ett lag från Mälaröarna BS - BK Två Ess. StBf bjöd på eftermiddagskaffet. – Kval
till DM-Lag äger rum den 28-29 januari 2012. – Polisen och BK Alert har haft kval till
öppna DM. – Prisglasen har delats ut för första gången i DM för Mindre Rutinerade.

Klubbverksamheten
Marie rapporterade att Klubbträffen den 19 november samlade 7 klubbar. För vidare
information se bilaga 1. Denna bilaga kommer att mailas ut till alla klubbar.
Medlemsverksamheten
Hans hänvisar till bilagan från Klubbträffen.
Utbildning
Kalle rapporterade att den 21-22 april 2012 planeras en Steg II-utbildning för
tävlingsledare. Medlemmar från distriktet behöver inte betala, andra betalar 200 kronor.
Han undersöker tillsammans med Upplandsdistriktet möjligheten att samordna en
utbildning i Birdgemate, Spader och Ruter. Marie anmäler sitt intresse att deltaga som
assistent vid utbildningstillfällena.

5. Ekonomi
Gunilla var ej närvarande, men har rapporterat att allt flyter på normalt.

6. Sanktioner och VU-beslut
Björn och Karen har beslutat att dela ut två rondpriser i form av spelcheckar i alla DM-
Partävlingar.

7. Vad göra med våra Bridgemate
Samtliga våra 15 bridgemate har varit på reparation och 14 är helt OK. Bridgemate lånas ut av tävlingskommittén till klubbars tävlingar.

8. Rapport från Seniormässan
Björn rapporterade att man under mässdagarna haft folk som spelat provbridge och en dag hade man en bridgetävling med 5½ bord. Till ett kommande år om det blir aktuellt med bridge på mässan, bör vi vara ut tidigare med upplägget.

9. Övriga frågor
Inga övriga frågor

10. Åtgärdslistan
Inköp av glas är och övriga punkter är utförda

11. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 23 januari 2012 klockan 17.00 i S.t Eriks lokal.

12. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:

Gunila Langius Björn Wenneberg
Åtgärdslistan
1. Ordna särskiljning i Div IV Tävlingskommittén
2. Maila bilaga från Klubbträffen till alla klubbar Marie
3. Kolla betalningen från Stockholmsserielag Karen, Gunilla
4. Annonsera i Pass om bridgeutbildningen i mars Mats

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80