Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - INSTÄLLD
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2011-10-11

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Birgitta Wiberg
Kent Sjöberg
Agneta Danielsson
Elisabet Ekholm
Anneli Sagersten


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.


2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 10 oktober föredrogs och lades till handlingarna.


3. Ekonomi
Kassören Kent Sjöberg föredrog den ekonomiska ställningen som visade på nära ett nollresultat i förhållande både till budget och reellt.

4. Ny hyresgäst
Föreningen Harmoni, som haft spel i lokal i Kubikenborgs gamla skola, har beslutat att spela i våra lokaler från nyår 2012. Deras hyreskostnad blir 400 kronor per speltillfälle, och spelet kommer att ske på fredagar dagtid mellan 11.00 – 15.00.

5. Utökning av lokal
Hyresvärden har ännu inte beslutat om start av ombyggnaden av lokalen. Utökning av lokal kommer att kräva fler bord och stolar. Kent Sjöberg fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att erhålla äldre möbler från Mittuniversitet.

6. Ökad hyreskostnad efter utbyggnad
Ordföranden redovisade ett nytt budgetförslag med anledning av utökning av spellokalen, vilket innebär att hyreskostnaden ökar med i storleksordningen 20-22.000 kronor per år. Styrelsen beslöt att höja spelavgiften för alla partävlingar till 50 kronor vid alla speldagar, som klubben arrangerar själv. Barometrar och speciella tävlingar typ simultantävlingar, oktobersilver m.fl. kan åsättas en något högre spelavgift beroende på förhöjda kostnader för den specifika tävlingen. För tisdagkvällar beslöts också att ta bort den inkluderade kaffekostnaden av 10 kr. Allt detta ovan nämnda gäller från första januari 2012. Den föreslagna budgeten ska revideras ännu en gång, då några engångskostnader för 2012 saknades. Den nya budgeten tas upp på nytt på kommande styrelsemöte i slutet av januari.

7. Avslutningsfest 20/12
Julfesten planerades och förarbetet fördelades. Startavgiften sattes till 120 kronor för medlemmar och 150 kronor för icke medlemmar.


8. Avtal BK City
Ett avtal med pensionärsföreningen City har tagits fram för att klargöra vad som gäller mellan respektive föreningar och då speciellt de ekonomiska aspekterna. Styrelsen godkände förslaget med smärre justeringar.

9. Allsvenskan omg. 3 div 3 Mellersta Norrland
Sista omgången av årets Allsvenska spelas den 26/11 i våra lokaler. Kent Sjöberg ansvarar för arrangemanget.

10. Övriga frågor
• Poängligor skapas för måndagar och torsdagar med motsvarande reglemente som används på tisdagar, Elisabet och Ulf administrerar. Startas i och med första speldagen i januari 2012.
• Städning av toalettväggar och dörrar bör förbättras, ska utföras 1 gång per månad.
• Utlottningsprisernas skalor revideras och de nya gäller från och med 1 januari 2012. Ansvarig Leif Sundqvist.
• Beslöts att köpa 25 stycken nya serveringsbrickor och slänga de gamla. Ansvarig Birgitta Wiberg.

9. Nästa Möte
Nästa möte äger rum tisdagen 24 januari 2012 kl. 17.15 i bridgelokalen.

Vid protokollet Justeras
Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80