Kommande tävlingar
10/04 Inställd ... Trosa BS -Guld
13/04 Inställd ... Rimbo BK - Påskgu
09/05 Inställd ... Kerstin Strandber
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
PROTOKOLL
fört vid ordinarie styrelsemöte med Sölvesborgs Bridgeklubb

Datum 2011-12-01
Tidpunkt 13.30
Plats Klubblokalen

Närvarande Bengt Fasth
Tor Helenius, ordf.
Laila Håkansson
Gullan Persson (delvis)
Lennart Reiz
Ingrid Vestergaard

Adjungerad Tomas Winther

Frånvarande Einar Nilsson
Gun Paulsson

§ 1 Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Protokollet från förra mötet genomgicks:

Prispoängsystemet: Tomas korrigerar redovisningssystemet för prispoängen för att minimera risken för fel. Det är viktigt att tävlingsledarna använder rätt beteckning på resp. tävling, t.ex. ”partävling, onsdag” eller ”eftermiddagsspel, tisdag”.

Stödmedlemsskap: Tomas redogjorde för de tre alternativa medlemsskap som finns, nämligen representationsmedlem, ständig medlem och stödmedlem (vilken representerar annan klubb, men även är medlem i vår klubb). Representationsmedlemskap har två kategorier: introduktionsmedlem (som ej betalar medlemsavgift det första och andra året), samt ordinarie betalande medlem.
Stödmedlem har rätt att delta i klubbens arrangemang, dock har styrelsen rätt att bestämma om inskränkningar, t.ex. om klubben kraftigt subventionerar deltagandet.


”Non-klubb-verksamhet”: Tomas förklarade att praktiskt taget all verksamhet i klubben sker inom Sölvesborgs Bridgeklubbs ramar. Ett undantag är Allsvenskan.
Vid större tävlingar är det är praxis att närliggande klubbar hjälper varandra utan kostnad.

Då inga ytterligare synpunkter framfördes lades protokollet till handlingarna.

§ 3 Laila presenterade det ekonomiska utfallet för 2011, vilket visar ett positivt resultat på 13.819:-.. Dock har inga upplupna kostnader för prispoäng beaktats.

§ 4 Materialförvaltning: Bengt meddelade att allt är under kontroll, det finns tillräckligt med lampor och lysrör.

§ 5 Klubblokal och kök:
Städdag bestämdes till söndagen den 18 december kl. 10-12. Lennart sätter upp anslag.
Bengt undersöker möjligheter att reducera kostnaden för klubbens bredbandsuppkoppling.

§ 6 Trivselutskottet: Gullan meddelade att allt är under kontroll för julfesten, vilken är fulltecknad. Maten är beställd på Golfklubben, 200:-person.
Lennart köper priser till tävlingen.

§ 7 Utbildningsaktiviteter: konstaterades att aktiviteten på Christers kurser på tisdagskvällarna är otrolig och fantastiskt god PR för klubben. Vi ska se till att spelarna efter hand slussas över i tävlingarna på tisdagseftermiddagar och onsdagar.

§ 8 Övriga frågor:
 Klubben har fått en förfrågan från Förbundet om att arrangera Allsvenskan, vilket klubben ställer sig positiv till.
 Ingrid gör en sammanställning över de ersättningsregler som gäller.
 Lennart presenterade förslag till spelprogram för våren, vilket diskuterades. Efter vissa justeringar spikas programmet av Lennart och Tor.

§ 9 Nästa möte skall hållas den 3 januari 2012 kl. 10.00 i klubblokalen. En viktig fråga vid detta möte blir prispoängen för sommar- och höstsäsongen.Vid pennan: Justeras:


………………………. …………………………….
Ingrid Vestergaard Tor HeleniusSvenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80