Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2011-10-24
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Hans Schauman
Gunila Langius
Gunilla Tingström
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Kalle Persson (adjungerad)
Frånvarande: Mats Nyberg.
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes efter tillägg punkten Utbildning under övriga frågor.

3. Protokoll från styrelsemötet den 19 september 2011 godkändes och lades till
handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen rapporterade att Stockholmsserien och Allsvenskan är på gång. Ett lag i
Stockholmsseriens Div 3 Östra har hoppat av. Till nästa säsong föreslås ett tillägg i
regelverket att lag som lämnar återbud efter anmälningstidens utgång måste betala
anmälningsavgiften, men beslöts att inte ta ut avgift denna säsong. Karen meddelar
lagkaptenen och S:t Erik. – Varken första eller andra omgången i DM-lag har spelats på
grund av för få anmälda lag. Sista kvalomgången för DM-lag är den 12 november 2011.-
Inbjudningar skall gå ut till alla klubbar och medlemmar om DM för mindre rutinerade,
som anordnas den 19 november 2011. – Till prisglasen har tagits fram en logotyp, som
ristas in på glasen. 96 glas är beställda. – TK behöver en handkassa för diverse utlägg i
samband med tävlingarna. Beslöts att detta får regleras med bordsavgifterna.

Klubbverksamheten
Marie rapporterade att inbjudan till den planerade klubbträffen den 19 november 2011 gått
ut till alla klubbar. Det verkar tyvärr var ett svagt intresse för träffen. Information om
träffen läggs in på hemsidan.

Medlemsverksamheten
Hans har besökt två pensionärsklubbar för att försöka få dem bli medlemmar i FSB, men
intresse saknas för detta förslag.

Juniorverksamheten
Mats var ej närvarande men har rapporterat att en juniorsatsning tillsammans med S:t Erik
planeras i januari 2012. Vid nästa möta beslutas om hur StBf kan sponsra denna aktivitet.


5. Ekonomi
Gunilla hade inget utöver det vanliga att rapportera.

6. Sanktioner och VU-beslut
De Dövas bridgeklubb har fått sanktion att anordna en silvertävling ”Bertils Minne” den
17 december 2011. Inget VU-beslut har tagits.

7. Ersättning till styrelsen
Beslöts att samtliga styrelsemedlemmar erhåller en första ersättning på 2000 kronor.

8. Rapport från Riksstämman
Björn och Gunila rapporterade att Riksstämman varit givande och väl strukturerad. Styrelsen informerades om de stadgeändringar som Riksstämman beslutade om.

9. Bridge på Seniormässan
Älvsjömässan anordnar en Seniormässa där det bl a kommer finnas en utställningsmonter med Bridge. Ansvarig för utställningen är en resebyrå och ansvarig för bridgetävlingen är Christer Cedergren. Utställningsmaterial ombesörjes dessutom av av FSB, StBf, S:t Erik och Bridgeskolan. Hans skickar ut information om denna aktivitet till alla klubbarna och alla medlemmarna. Karen är ansvarig för brickläggningen. Gunila och Björn ombesörjer att brickorna finns på plats.

10. Övriga frågor Utbildning
Kalle skall ha en Steg-1- utbildning för ca 30-35 personer. Beslöts att StBf bjuder samtliga deltagare på kaffe. (Utbildningen är gratis och dessutom får deltagarna en lagbok värde 90 kronor).

11. Åtgärdslistan
Inköp av glas är på gång, övrigt är åtgärdat.

12. Nästa möte
Nästa möte blir den 28 november 2011 klockan 17.00 på S:t Erik.

13. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Björn Wenneberg
Åtgärdslistan
1. Info om klubbträffen på hemsidan Marie och Micke
2. Info om Seniorbridgen till alla klubbar och medlemmar Hans
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80