Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2011-09-19
Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan , Stockholm

Närvarande: Björn Wenneberg
Hans Schauman
Gunilla Tingström
Micke Almgren
Karen Gott
Marie Andrén
Frånvarande: Gunila Langius, Mats Nyberg, Kalle Persson (adjungerad). Delges via StBF:s hemsida och påminnelse mail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 22 augusti och det konstituerande styrelsemötet den 3 september 2011 godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen rapporterade hon har påbörjat diskussioner om nya glaspriser och ska skicka ut förslag till styrelsen för omröstning ang. storlek och form. Stockholmsserien är igång. I division III finns tre grupper med 8 lag och i division IV 6 lag. Till Allsvenskan har vi 14 lag i division IV och 8 i division V. Första omgången spelas nu på lördag. Sanktion för spel den 29 oktober beviljades inte så DM för mindre rutinerade (max ruternål) ordnas den 19 november.

Klubbverksamheten
Utbildning Steg 1 är planerad till helgen 29 – 30 oktober. Kalle ska göra en inbjudan på hemsidan. Marie vill ordna en klubbträff i november, möjligen samtidigt med DM för mindre rutinerad. Om någon klubbrepresentant vill spela kan den planerade tidpunkten klockan 11 bli för tidig. Karen och Marie samordnar.

Medlemsverksamheten
Hans hade inget att rapportera. Han kommer att arbeta ihop med Marie då frågorna är närliggande.

Juniorverksamheten
Mats var inte närvarande och hade inte skickat någon rapport. Han har dock hämtat bord och material till sin skola.5. Ekonomi
Gunilla rapporterade att vi har fått in 107 000 i medlemsavgifter varav 100 000 är överförda till ett räntebärande konto.

6. Sanktioner och VU-beslut
Ett klubbyte från BK S:t Erik till Tyresö är godkänt och anmält till Svensk Bridge.

7. Riksstämman
Björn, Gunilla och Micke representerar distriktet. Rösterna fördelas jämt mellan dem med eventuella extra röster till Björn. Kalle deltar också. Delegaterna ska agera i enlighet med årsmötets önskemål vad gäller förslaget om stadgeändring vad gäller antalet gånger man får tävlingsspela utan att vara medlem i förbundet.

8. Övriga frågor
Micke informerade att Yvonne Flodqvist och Kicki Nedlich har hjälpt till med framtagning av reklam för våra tävlingar på BK S:t Erik under ligakväller och som tack beslutades att distriktet bjuder dem på varsin barometertävling på klubben.
Kjell Pettersson ska hjälpa BK Alert med att få dagbridge ordnad som ansluten verksamhet inom distriktet. För detta får han kostnadsersättning med 500:- per tävling.

9. Åtgärdslistan
Åtgärdslistan uppdaterades.

10. Nästa möte
Nästa möte äger rum den 24 oktober 2011.

11. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.Vid protokollet: Justeras:


Karen Gott Björn Wenneberg

Åtgärdslistan

1. Inköp av glas till priser Karen
2. Anordna en klubbträff under hösten Marie
3. Uppdaterar dokumentation på hemsidan Micke
4. Göra en inbjudan till steg 1 utbildning Kalle
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80