Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2011-08-23

Närvarande:
Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Birgitta Wiberg
Elisabet Ekholm1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.


2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 5 april föredrogs och lades till handlingarna.


3. Ekonomi
Ekonomin inför Årsmötet visar på en vinst på i storleksordningen 14 tkr. Därmed ansåg styrelsen att inga åtgärder av ekonomisk natur vara nödvändiga inför kommande verksamhetsår.


4. Inför Sundsvallbridgens Årsmöte 2011-09-13
Dagordning upprättas, Leif Sundqvist åtgärdar.
Verksamhetsberättelse upprättas, Kent Sjöberg åtgärdar.
Kontaktar revisorer, Kent Sjöberg åtgärdar.
Valberedningen kontaktas, Ulf Blanck åtgärdar.
Klubbmästerskap, tillgång till vandringspris hos förre vinnaren säkras.
Kostnadsersättning till klubbens funktionärer, Styrelsen föreslår oförändrat.
Startavgifter i klubbens tävlingar, Styrelsen föreslår oförändrat.
Årsavgiften för spelåret 2012-2013 föreslås oförändrat, med reservation för ev. höjningar från riks- och distriktsförbund.
Anslag om årsmötet, Leif Sundqvist svarar för detta.
Beslöt att klubben bjuder på fika för deltagare på årsmötet.
Diskuterades att alternera veckodagen för kommande årsmöten till olika speldagar.


5. Ev. material-inköp
Bridgemate dosorna är svårhanterade, Styrelsen gav Leif Sundqvist i uppdrag att undersöka möjligheter och kostnader för förbättring. Rapportering ska ske på nästa styrelsemöte.


6. Kursavgifter
Styrelsen beslöt att lämna avgifterna oförändrade.

7. Övrigt
Poängligor, Beslöts att höja prispengar med 100 kronor per placering till 600, 400, 300 kr.
Genomgång av alla stolar i bridgelokalen, stoltassar förnyas, Ulf Blanck åtgärdar.
Fönsterhakar i styrelserummet byts, Ulf Blanck åtgärdar.
Toalettstolen i lilla toaletten rinner över, Leif Sundqvist kontaktar hyresvärd.
Dagbridgen onsdagar får ny ansvarig: Lena Svensson.8. Nästa Möte
Nästa möte tisdagen 18 oktober kl. 17.15


Vid protokollet Justeras
Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80