Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2011-01-25

Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Ulf Blanck
Birgitta Wiberg


1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 16 november gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Ekonomin är lite negativ men väntas återgå till det normal nivå.

4. DM veteraner tävling
DM veteran 20/2, Kent Sjöberg åtar sig att sköta hela arrangemanget.

5. DM-damer
DM damer två kvällars tävling den 16/2 och 23/ 2, sköts av Leif Sundqvist

6. Lottade priser
Önskemål om att ha lottade priser även på måndagar och torsdagar har framförts
Styrelsen beslöt att ett lottat pris kan utdelas av ett cirkavärde på 50 kr. Priser tas från det av Kent Sjöberg centralt inköpta lagret

7. Tackgåva till Eva Ribbenberg
Styrelsen beslöt att inköpa en tackgåva till Eva Ribbenberg för hennes långa arbete som kassör i bridgens tjänst. En gåva av prisklass på 800 – 1000 kr inhandlas av Anneli Sagersten i samarbete med Kent Sjöberg.

8. Retroaktiva beslut
Efter ett utdraget hanterande har till slut klarnat hur kostnadsfördelningen ska vara av de inköpta köksskåpen, som monterades vid inflyttningen i lokalen. Summan är på 893 kr. Styrelsen beslöt enligt detta, samt att även besluta om de redan inköpta kortlekar som behövdes akut vid höstens tävlingar. •

9. Övrigt.
Följande frågor togs upp:
°Ersättning för sömnad till Maj-Lis Eriksson för de nya gardiner som nu pryder våra lokaler, summan är 400 kr.
°Datorparken förnyas via Kent Sjöberg och Ulf Blanck.
°En bra dammsugare inköps på Elgiganten för ca 2500 kr.
°Provisoriska klädhängare inköps i form av vädringsställ. Ev. kan hyresvärden betala för dessa då omfattande rörläggningarbete förhindrar användning av de normala.
°

10. Nästa Möte
Nästa möte äger rum tisdag den 8/3 2011, kl 17.15.

11. Mötets avslutande
Leif Sundqvist förklarade mötet avslutat

Vid protokollet Justeras
Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80