Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Sandhamnsgatan 39 lgh 1108
11528 Stockholm
Tfn 08-510 52 117 0707-41 57 30

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2011-05-27
Plats: Hos Gunila på Wärmdö

Närvarande: Björn Wenneberg
Hans Schauman
Gunila Langius
Gunilla Tingström
Micke Almgren
Karen Gott
Kalle Persson (adjungerad)
Frånvarande: Mats Nyberg. Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från styrelsemötet den 18 april 2011 godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamheten.
Tävlingsverksamheten
Karen rapporterade att alla tävlingar har genomförts. Stockholmsseriens gemensamma
sista tävlingsdag avslutades med 34 bord. Tävlingsverksamheten för nästa verksamhetsår
är under planering. Vi skall göra affischer med våra tävlingar att sändas till klubbarna att
sättas upp på anslagstavlan. Vi har tilldelats en 5:te plats i Allsvenskans division 3 att
spelas i Upplandsdistriktet. Vi tillfrågar det lag som blev 4:a i division 4. Resebidrag till
SM-finalerna delas ut i Örebro och höjs till 600kr/spelare. De som kvalat från andra
distrikt får 270kr/spelare. Beslöts att i stället för priser i form av plaketter beställa glas
med inskription.

Klubbverksamheten
Inget nytt att rapportera.

Medlemsverksamheten
Hans rapporterade att en ny klubb har bildats, som planerar att bli medlem i FSB.

Juniorverksamheten
Mats var ej närvarande varför Björn rapporterade att S:t Eriks juniorkonsulent, Måns
Berg, kämpar på med juniorverksamheten, han har satt igång fredagsbridgen. Kalle tar
kontakt med Måns för att be honom ta kontakt med Kjell Lornby och hans bridge på
Norra Real.5. Ekonomi
Gunilla rapporterade att resultatet är gott. Styrelsearvoden samt arvode till Kalle
fördelades enligt Björns förslag.

6. Sanktioner och VU-beslut
Inga sanktioner eller VU-beslut har förekommit.

7. Fastställande av agenda för arbetshelgen.
Agendan fastställdes. (Se bilaga)

8. Övriga frågor
Micke rapporterade att Södertälje BS har genomfört en bridgekurs för nybörjare och äskar
anslag för denna kursverksamhet med 300kr/deltagare, vilket skall utbetalas. Kalle skall
delta i en internationell kompetensutveckling för tävlingsledare (gäller framför allt
domslut). Kalle rapporterade att han planerar en tävlingsledarutbildning Steg 1 till
hösten -11 och en Steg 2 till våren -12 samt en Ruter/Spader-utbildning vid lämpligt
tillfälle.

9. Åtgärdslistan
Allt är åtgärdat. Hans har varit på SISU-möte, där skolidrottens kontaktperson var
entusiastisk och villig att hjälpa till med igångsättande av juniorverksamhet.

10. Nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 22 augusti 2011 kl 16.30 på S:t Erik.

11. Mötets avslutande
Björn avslutade mötet.


Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Björn Wenneberg

Åtgärdslistan

1. Affischer till tävlingar Tävlingskommittén
2. Meddela lag angående plats i Allsvenskan div 3 Tävlingskommittén
3. Ta kontakt med Måns Berg Kalle
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80