Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2011-02-02


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Bo Sundström
Peter Glans
Martin Berglund

1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes.


4. Inkomna skrivelser FSB

• Nytt datum för seminarium angående ”Rekryten”. Det arrangeras i Falkenberg den 11-13/3 och anmälan skall göras senast den 14/2 till Roger Wiklund (olyckligtvis krockar detta med vår DM-final i lag vilket försvårar att hitta någon att skicka). Finns någon ifrån klubbarna?
• Mini-kurser om 10-15 minuter är under framtagande. Tanken är att före spelet ha små korta genomgångar inom olika områden inom bridgen. Målgrupp är spelare med 2-5 års erfarenhet men vi bedömer att den är lämplig för de flesta klubbspelarna.


5. Rapporter

Ekonomi

Kassören var frånvarande varför ordföranden hade fått förhandsinfo. Av denna framgick följande:
• På postgirot finns 34’
• I fonder finns 70’
• På ruterkontot finns 15’
• I kassan finns 0 kronor
• Utfallet av guldtävlingen Guldskvadern år 2010 blev minus 500 kronor.

Tävlingar

Allsvenskan div 4 är färdigspelad med 3 lag. Vann gjorde Sundsvallsbridgen ”lag Persson” med Erik Persson, Tomas Högdahl, Barry Cotz och Jan Ödén. De flyttas nu upp i div. 3 Mellersta Norrland.

DM-Par kval omg 2 spelades den 27 november med 10 kvalande par. Därmed har vi så här långt 24 kvalande par och då återstår en spelkväll.

Medelpadsrallyt omg 4 spelades på Alnö den 30 december. Vann gjorde Helena Strömberg och Dan Bylund.

DM-Individuellt startade på Stopp den 31 januari med omg 1. 28 spelare deltar och det är mycket jämnt efter halva tävlingen.


6. Kommande tävlingar

DM-Damer

Tävlingen kommer att spelas onsdagskvällarna 16 och 23 februari.

DM-Veteraner

Tävlingen kommer att spelas söndagen den 20 februari.


DM-Par kval

Sista deltävlingen kommer att spelas på Stopp den 21 februari.


7. Tävlingsledarutbildning

Diskuterades hur vi ska ha det med tävlingsledarutbildningen framledes. Beslöts att vi anordnar Steg 1-utbildning onsdagkvällarna 23/3 och 30/3. Leif Sundqvist är kursledare. Beslöts också att vi ska planera in en Steg 2-utbildning en weekend under hösten 2011. Assistans kommer att behövas från FSB, Micke Melander är vår kontaktman. Inbjudan ska skickas ut till alla distriktsförbund och klubbar i norra halvan av Sverige.


8. Åtgärdslista

Pga tidsbrist hanns inte listan gås igenom denna gång heller. Inga akuta uppdrag finns dock på den, så genomgång sker vid nästa möte. Listan kompletteras i efterhand med under mötet beslutade uppgifter.9. Övriga frågor

Följande frågor togs upp:
• Särskiljningsfrågan i DM-Mixeden bör avslutas med ett klargörande av vilket par, som får SM-finalplatsen. Leif mailar ut inom en vecka vad som gäller och i händelse av lottning meddelas när den kommer att ske.
• Martin Berglund åtog sig att hämta ut de beställda DM-plaketterna.
• Behovet av att städa medlemsregistren i Spader påtalades. Klubbarna ska stöta på de medlemmar, som ännu inte betalt för 2010-2011 samt ta bort de medlemmar som man ”vet” inte kommer att bli medlem i klubben.
• Leif rapporterade angående frågan vad man kan göra åt spelare, som under tävlingar pratar i korten så att andra spelare får otillåten information. Lag 90 i tävlingslagarna är den lag, som reglerar denna typ av överträdelser. Lämplig nivå på bestraffning är att först utdela en varning och därefter ett poängavdrag med 10% på toppen av en bricka i den aktuella tävlingen för varje upprepad förseelse. Och det är mycket lämpligt att i samband med att varningen utdelas att informera den/de bestraffade om vad fortsatt bestraffning innebär.


10. Nästa möte

För nästa ordinarie styrelsemöte sker onsdagen den 16 mars klockan 17.15. Glöm intej att meddela återbud om du inte kan närvara.


11. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan Bylund
ÅTGÄRDSLISTA

Åtgärd Ansvarig Färdigdatum Status
Ta fram förslag till upplägg av DM-Lag kommande år 2011 Leif Sundqvist 2010-04-30 Vilande
Uppföljning av gemensamt rally Leif Sundqvist 2010-03-24 Vilande
Kontakta Micke Melander om distriktstävling Dan Bylund 2010-03-31 Pågår
Kontakta Micke Melander om stöd till klubbarna i västra Medelpad Dan Bylund 2010-03-31 Pågår
Ta fram Lennart Sohlins mejl-adress Martin Berglund 2010-04-26 Pågår
Mejla Ylva Papp om SM-bidrag Dan Bylund 2010-04-30 Klart
Inbjudan till DM-lag Leif Sundqvist 2010-09-01 Klart
Skicka ut inbjudan Allsvenskan div 4 Leif Sundqvist 2010-10-01 Klart
Kontakt angående festarrangemang DM-Mixed Dan Bylund 2010-10-03 Klart
Inbjudan DM-Mixed fest-delen Leif Sundqvist 2010-10-01 Klart
Utskick m.m. avseende Medelpadsrallyt Leif Sundqvist 2010-10-01 Klart
Skicka ut inbjudan DM-Damer Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
Skicka ut inbjudan DM-Par kval Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
Mejla Ylva om prispengar Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
Mejla till FSB om Rekryten Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
Lägga upp DM-Damer i Spader Leif Sundqvist 2010-11-07 Klart
”Ragga” lag till Allsvenskan div 4 Andreas / Bo/ Leif 2010-11-20 Klart
Kolla med Carl R om prat i brickorna vid DM-finaler Leif Sundqvist 2010-12-15 Klart
Dela ut gamla DM-Plaketter Andreas Westman 2011-02-01
Kontakta BK Stopp om Ruter-rapportering Dan Bylund 2011-01-20
Undersökning om tidigare särskiljning i DM-tävling Leif Sundqvist 2011-02-15
Planera och genomföra Steg 1-utbildning för tävlingsledare Leif Sundqvist 2011-04-01
Hämta ut DM-plaketter för 2011 års tävlingar Martin Berglund 2011-02-15Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80