Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2010-12-01


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Per Jansson
Bo Sundström
Peter Glans §6 ->Micke Melander §8

• Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


• Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


• Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes.


• Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har kommit in.


• Rapporter

Ekonomi

Kassören var frånvarande varför ingen ekonomisk rapport redovisades.

Tävlingar

DM-Mixed är fortfarande inte avgjord. Efter kontakt med Carl Ragnarsson, så framkom att gängse princip ute i landet är att i detta fall lotta vem som skall få SM-finalplatsen i händelse av att vi bara får en finalplats. Då någon minnesgod person trodde sig veta att detta har hänt i vårt distrikt tidigare, så fick Leif S i uppdrag att gå igenom gamla styrelseprotokoll 10 år tillbaka i tiden. Detta för att ev. hitta ett beslut, om hur vi skall förfara i ett fall som detta.

DM-Lag kval avslutades den 17 november. Kvalet vanns av lag Westman. Medelpadsmästerskapet vanns av lag Bohman, tvåa blev lag Westman och trea lag Hedström. Vidare till DM-finalen den 13 mars gick även lagen Lilltibban, Henriksson och Bohman.

Allsvenskan div 3 Mellersta Norrland avslutades den 27 november. Sundsvallsbridgens lag Helena blev tvåa slagna på kvot. Sundsvallsbridgens lag Leif blev trea, en mp efter ettan och tvåan. Alnölaget Henriksson blev sexa och Stopplaget Sohlin blev sjua, Samtliga Medelpadslag klarade därmed sig kvar i division 3.


DM-Par kval startade på Sundsvallsbridgen den 23 november med 17 par till start. Övriga kvaltävlingar spelas 27 januari på Alnö och 21 februari på Stopp.


• Kommande tävlingar

Allsvenskan div 4 Medelpad

Vi lyckades till slut få ihop 3 lag till denna tävling, två från Sundsvallsbridgen och ett från Alnö BK. Detta är anmält till FSB och matcherna kommer att spelas i januari månad. Startavgiften betalas av resp. klubb till MBF.

DM-Damer

Tävlingen är flyttad från den 21 november till onsdagskvällarna 16 och 23 februari. Detta på grund av dåligt intresse. Diskuterades om att vi kommande år skall planera in denna tävling, som en två-kvällars tävling.

DM-Par kval

Diskuterades hur vi skall få flest möjliga av de inkvalade att ställa upp i DM-finalen. En idé som framfördes var att skicka ut någon form av inbjudan till de som kvalat in. Frågan får tas upp på ett kommande styrelsemöte när vi närmar oss tävlingsdatum.


DM-Veteraner

Diskuterades även upplägget av DM-veteraner, då vi har samma bekymmer med ett alltför litet antal startande år efter år. Bör vi inte lägga den tävlingen också på 2 vardagkvällar fortsättningsvis? Frågan får tas upp på ett kommande styrelsemöte• Åtgärdslista

Pga tidsbrist hanns inte listan gås igenom, dock meddelade Leif att alla punkter utom en var genomförda. Listan kompletteras i efterhand med under mötet beslutade uppgifter.• Övriga frågor

Följande frågor togs upp:
• När skall plaketterna för föregående års DM-finaler delas ut? Beslöts att Andreas Westman snarast delar ut dessa. Beslöts också att årets plaketter ska delas ut direkt efter tävlingarnas slut.
• Rapporterades att klubben BK Stopp inte har rapporterat in sina tävlingar i Ruter. Dan Bylund fick i uppdrag att kontakta ansvarig i klubben.
• På fråga informerade Micke Melander att det blir allt vanligare med att vi i Sverige har både en dömande tävlingsledare och en administrativ dito vid större tävlingar. Till Spader skall endast den dömande tävlingsledaren rapporteras in (denne är tillika ansvarig Tl). Inrapporteringen av Tl för lagtävlingar är ännu inte färdig.
• Micke M rapporterade att en ny mästarpoängtabell för lagsilvertävlingar kommer att tas i bruk inom kort. Grundfilosofin är att det ska delas ut 1sp/bricka i matchen med viss justering när flera divisioner förekommer.


• Nästa möte

För nästa ordinarie styrelsemöte beslutades inget datum. Ordföranden återkommer med kallelse i mitten av januari.


• Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan Bylund
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80