Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2010-11-16

Närvarande:
Leif Sundqvist
Kent Sjöberg
Agneta Danielsson
Ulf Blanck
Elisabet Ekholm
Anneli Sagersten

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 4 oktober gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.

4. Rapport från MBF styrelsemöte
Leif Sundqvist rapporterade från MBFs styrelsemöte, där bland annat diskuterats ”Rekryten”, Svensk Bridge satsning för att öka juniorantalet, och även hur vi ska kunna minska det högljudda pratandet under spelets gång under DM-finalerna.

5. ”Rekryten”
Styrelsen beslöt att bordlägga sin behandling av ämnet till kommande möte.

6. Allsvenskan div 3
Omgång tre spelas den 27 november med två deltagande lag från Sundsvallbridgen, som för närvarande ligger bra till för uppflyttning.

7. DM-damer
Spelas kommande söndag 21 november, lågt antal anmälda par föranledde diskussion om möjligheten att köra tävlingen två onsdagskvällar under vårvintern.

8. Julavslutning
Julfest bör hållas som traditionellt den 14 december. Kent Sjöberg kollar om May Åkesson vill ta på sig att fixa julmat. Om May tackar nej ska Agneta Danielsson försöka få leverans av jultallrikar från Åkersviksskolan. Anneli och Kent Sjöberg sköter alla inköp av tillbehör.
9. Övrigt.
Följande frågor togs upp:
° Tvätt av stolar, styrelsen beslöt att låta städfirman RentAv, tvätta stolsitsar till ett pris av 432 kr per arbetstimme, beräknad tid 8 timmar.
° Ulf Blanck och Leif Sundqvist fortsätter byta fläckiga dukar på våra spelbord, samtidigt kollas om behov av förnyelse av vingliga spelbord. Förmodat behov är 2 bord.
° Kent Sjöberg kollar med bostadsrättsföreningens ordförande om att utöka vår lokal med ett extra rum, och att få golvmattan utbytt i köksskrubben.
° Agneta Danielsson röjer ur köksskrubben i samråd med de i köket verksamma.
° Inbjudan om att deltaga i ett nytt lotteri ”Föreningslotteriet” har kommit till klubben med posten. Kommer att tas upp på kommande styrelsemöte.

10. Nästa Möte
Nästa möte äger rum tisdag den 25/1 2011, kl 17.15.

11. Mötets avslutande
Leif Sundqvist förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras
Ulf Blanck Leif Sundqvist
Sekr. Ordf.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80