Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2010-11-03


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Andreas Westman
Ylva Papp
Martin Berglund
Bo Sundström1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes.


4. Inkomna skrivelser
Från FSB har inkommit ett mejl angående juniorsatsningen ”Rekryten”. Närmast i tiden ligger en juniorledarträff i Falkenberg 19-21/11 2010. Tanken är att samla juniorledarna under en helg för att utbyta tankar och idéer och dessutom ha seminarium och grupparbeten. Styrelsen diskuterade detta och finner detta mycket intressant. Ingen i styrelsen har dock möjlighet att deltaga denna helg. Beslöts att Leif genom ett mejl anmäler vår positiva inställning och vårt intresse för detta. Vidare skall vi stöta på klubbarna i distriktet.


5. Rapporter

Ekonomi

Kassören rapporterade följande:
• Alla fakturor är betalade.
• Startavgifter Sundsvallsligans division 3 inbetalade á 8.000 kronor.
• Startavgifter DM-Mixed är inbetalade.
• Kalendrarna har gett cirka 13.000 kronor i intäkt och kostnaderna har uppgått till cirka 10.000.
• Prispengar för Sundsvallsligan och Medelpadsmästerskapet skall utbetalas under slutet av november och början av december. Då Ylva är bortrest under denna tidsperiod, mejlar Leif henne vad som ska utbetalas och Ylva överför denna summa till Leif.
• Ekonomin är som tidigare mycket god.


Tävlingar

DM-Mixed är genomförd med ett mycket bra arrangemang och efterföljande mycket trevliga fest. Tävlingen fick två vinnare, då paren Carina Sjöblom – Bo Sundström och Anna-Lisa Åkerdahl – Lennart Sohlin slutade på samma poäng. Vid påföljande särskiljning blev det också lika. Leif kollar upp detta med Calle Ragnarsson från FSB. Karin Lodin – Staffan Hedman belade 3:e platsen.

DM-Lag kval fortsatte spelet med match 3 och 4 den 17 oktober. Kvalet avslutas den 17 november med matcherna 5,6, och 7. I och med denna omgång är de 4 bäst placerade lagen klara för DM-final i mitten av mars 2011. Medelpadsmästerskapet färdigspelas och prisutdelning sker direkt efter spelets slut.


6. Kommande tävlingar

Allsvenskan div 4

Vi fick bara ett lag anmält till denna tävling. Beslöts att vi gör en kraftansträngning (= kraftfulla övertalningsförsök) för att få ihop 4 lag och starta tävlingen den 24/11.

DM-Damer

Följande noterades:
• Arrangeras av Sundsvallsbridgen den 21 november.
• Leif skickar ut inbjudan till klubbarna och sätter upp anslag med anmälningslista i Sundsvallsbridgens bridgelokal.
• Leif lägger upp tävlingen i Spader och ser till att det fungerar att anmäla sig via nätet.
• Startavgiften beslöts till 150 kronor/spelare.

DM-Par kval

Följande noterades:
• Första deltävlingen spelas på Sundsvallsbridgen den 23 november.
• Leif skickar ut inbjudan till klubbarna med information om upplägget.
• Beslöts att DM-Par-finalen spelas med max 24 par.
• Gäller också att ett par får bara kvala på en av klubbarna i distriktet. Dock hindrar inget att samma par spelar aktuell tävling på alla klubbarna.


7. Åtgärdslista
Pga tidsbrist hanns inte listan gås igenom, dock meddelade Leif att alla punkter var genomförda. Listan kompletteras i efterhand med under mötet beslutade uppgifter.8. Övriga frågor
Bo Sundström tog upp problemet med att det pratades alldeles för mycket och för högt om brickorna i DM-Mixed-finalen (detta gäller även på klubbtävlingarna i distriktet). Mötet diskuterade hur vi kommer till rätta med detta och vilken form av bestraffning vi skall använda vid DM-finalerna. Ingen av oss kunde med säkerhet säga vilka bestraffningar, som är tillåtna. Leif fick i uppdrag att kolla upp med Calle Ragnarsson om vad som är möjligt att göra.


9. Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum onsdagen den 1 december kl. 17.30 i bridgelokalen.


10. Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan Bylund
ÅTGÄRDSLISTA

Åtgärd Ansvarig Färdigdatum Status
Ta fram förslag till upplägg av DM-Lag kommande år 2011 Leif Sundqvist 2010-04-30 Vilande
Uppföljning av gemensamt rally Leif Sundqvist 2010-03-24 Vilande
Kontakta Micke Melander om distriktstävling Dan Bylund 2010-03-31 Pågår
Kontakta Micke Melander om stöd till klubbarna i västra Medelpad Dan Bylund 2010-03-31 Pågår
Ta fram Lennart Sohlins mejl-adress Martin Berglund 2010-04-26 Pågår
Mejla Ylva Papp om SM-bidrag Dan Bylund 2010-04-30 Klart
Inbjudan till DM-lag Leif Sundqvist 2010-09-01 Klart
Skicka ut inbjudan Allsvenskan div 4 Leif Sundqvist 2010-10-01 Klart
Kontakt angående festarrangemang DM-Mixed Dan Bylund 2010-10-03 Klart
Inbjudan DM-Mixed fest-delen Leif Sundqvist 2010-10-01 Klart
Utskick m.m. avseende Medelpadsrallyt Leif Sundqvist 2010-10-01 Klart
Skicka ut inbjudan DM-Damer Leif Sundqvist 2010-11-07
Skicka ut inbjudan DM-Par kval Leif Sundqvist 2010-11-07
Mejla Ylva om prispengar Leif Sundqvist 2010-11-07
Mejla till FSB om Rekryten Leif Sundqvist 2010-11-07
Lägga upp DM-Damer i Spader Leif Sundqvist 2010-11-07
”Ragga” lag till Allsvenskan div 4 Andreas / Bo 2010-11-20
Kolla med Carl R om prat i brickorna vid DM-finaler Leif Sundqvist 2010-11-30

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80