Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 BK Tre Sang - Jubileumsguld La
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Eriklundsvägen 302
187 53 Täby
Tfn 08-510 52 117, 0707-41 57 30


Protokoll från konstituerande sammanträde med Stockholms Bridgeförbund 2010-09-03

Plats Bk S:t Erik, Kronobergsgatan 12

Närvarande: Björn Wenneberg
Gunilla Tingström
Gunila Langius
Mikael Almgren
Hans Schauman
Mats Nyberg
Melvin Clark
Karen Gott

Delges: Via hemsidan och mail till klubbar anslutna till StBF med påminnelse att titta på hemsidan

1. Mötet öppnades av Björn Wenneberg.

2. Konstituering av styrelse för 2010-2011
Björn Wenneberg är vald till ordförande av årsmötet.
Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande Björn Wenneberg
Vice ordförande Hans Schauman
Sekreterare Gunila Langius
Kassör Gunilla Tingström
TK Karen Gott (ansvarig) och Mikael Almgren
IT-ansvarig Micke Almgren
Medlemsansvarig väljs på nästa möte
Junioransvarig Mats Nyberg
Klubbansvarig Hans Schauman .
Micke skall när det gäller IT kontakta Tommy Westman angående vår hemsida och domäner.

3. Firmatecknare
Förbundets firma tecknas av ordföranden Björn Wenneberg och kassören Gunilla Tingström.

4. Nästa möte
Nästa möte hålls måndagen den 20 september 2010 kl 16.30 i S:t Eriks lokal.


Vid protokollet: Justeras:Gunila Langius Björn Wenneberg
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80