Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Protokoll Styrelsemöte Sundsvallsbridgen 2010-04-27

Närvarande:
Leif Sundqvist
Anneli Sagersten
Eva Ribbenberg
Birgitta Wiberg
Agneta Danielsson
Kent Sjöberg

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Föregående protokol
Föregående protokoll från den 23 mars gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Den ekonomiska situationen ser fortfarande bra ut.

4. Kostnadsersättningar i styrelsen
Beslutas att betala ut kostnadsersättningar till styrelseledamöterna enligt samma principer som föregående år.

5. Klubbavgiften 2010/2011
Beslutas att den klubbavgift som tas ut via medlemskapet i Förbundet Svensk Bridge skall vara oförändrad kommande verksamhetsår.

6. Våravslutning 18 maj
Beslutades att hålla en traditionsenlig våravslutning den 18 maj med mat, prisutdelning, lotteri och 18 brickors barometer. Kent Sjöberg, Agneta Danielsson och Annelie Sagersten åtar sig arrangemanget. Agneta undersöker möjligheterna att ordna salladsbuffé från Hedbergska gymnasiet. Kent sätter upp information med anmälningslista.

7. Spelprogram 2010-2011
Leif Sundqvist går på spelordningsmöte med Medelpads Bridgeförbund den 28 april och presenterar vårt förslag till spel kommande säsong.

8. Kronofogdeärende
Kronofogden har lämnat ett krav på Sundsvallsbridgen med anledning av att vi ej har betalt en faktura från en person som genomfört arbete i lokalen 2004. Sundsvallbridgen har betalt det som överenskommits om när avtalet gjordes upp. Vi kommer därför att bestrida kronofogdens krav. Leif Sundqvist hanterar ärendet för Sundsvallsbridgens räkning.


9. Deklaration till Skatteverket
Vi har fått deklarationsblanketter från Skatteverket. Beslutas att begära anstånd med att deklarera i ytterligare fem år. Leif Sundqvist ansvarar för att ansökan lämnas in.

10. Kvällsvärd måndagar
Birgitta Wiberg avslutar sitt engagemang som värd för måndagsbridge. Beslutas att utse Staffan Hedman som värd och spelledare för måndagsbridgen säsongen 2010-2011.

11. Sommarbridge 2010
Beslutades att spela bridge tisdagarna 25 maj- 29 juni och 3-10 augusti. Kent Sjöberg får i uppdrag att utse kvällsvärdar. Poängliga skall upprättas för sommarbridgen.


12. Motion till MBF:s årsstämma 2010-08 22
Diskuteras att ta upp frågan om bidrag för SM-tävlingarna. Frågan skall tas upp på MBF:s årsmöte av Sundsvallsbridgens representant.

13. Extrastädning – fönstertätning
Beslutas att täta och att putsa fönstren innan säsongsstart i höst. Bostadsrättsföreningen Tunnbindaren betalar för materialet i överenskommelse som gjorts med ordföranden i föreningen.

14. Övrigt
- Styrelsen och övriga funktionärer i Sundsvallsbridgen skall bjudas på mat på plats som meddelas senare den 17 juni.
- Kent undersöker möjligheten att få eller att få köpa stolar från Mittuniversitetet.

15. Nästa möte
Nästa möte: 17/6 2010 , tidpunkt meddelas senare.

16. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarade mötet avslutat.Vid protokollet Justeras
Kent Sjöberg Leif Sundqvist
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80