Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2010-03-24


Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Andreas Westman
Peter Glans
Lennart Sohlin
Martin Berglund


1. Mötets öppnande
Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.


2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


3. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes.

4. Inkomna skrivelser
• Förslag om att starta en distriktstävling har inkommit från FSB via Micke Melander. Den skulle i stort gå ut på att de 12 högst rankade spelarna i resp. distrikt skall bilda par och spela enbart mot övriga distrikts spelare. I förslaget ingick också att spelplatsen skall vara Casinot i Sundsvall. Frågan diskuterades och styrelsen är positiv till initiativet bortsett från spelplatsen. Vi vill inte störa det goda samarbete som finns runt Guldskvadern med ytterligare en tävling. Vi är dock villiga att arrangera en första tävling med lämpligen 4 distrikt och 6 par från varje distrikt.
Dan Bylund fick i uppdrag att återkoppla till Micke och be honom sondera terrängen med angränsande distrikt.

5. Rapporter

Ekonomi

Kassören redogjorde för ekonomin och den är som tidigare mycket god.Tävlingar

• Ingen tävling har spelats sedan föregående möte.


6. Kommande tävlingar

Nästkommande tävling är DM-Par, vilken spelas kommande söndag, 28 Mars 2010. Intresset är lågt, mycket beroende på det illa valda speldatumet, som är söndagen före påskveckan. Just nu är 11 par anmälda och vi får gemensamt försöka övertala minst 1 par till och gärna flera.
Diskuterades kommande års upplägg av DM-par och följande beslutades:
• Kvaltävlingar på distriktets klubbar
• DM-final spelas 2 vardagkvällar (onsdagar)

BK Stopp anordnar en silvertävling den 2 Maj 2010, vilken också ingår som 7:e och sista deltävling i Medelpadsrallyt.

7. DM-Lag
Diskuterades upplägget av DM-lag för kommande säsong och hur vi skall lyckas få med flera lag. Stor enighet rådde om följande upplägg:
• En inledande kvalomgång, som spelas på vardagkvällar (onsdagar)
• Varje kväll spelas 2-3 matcher och alla lag möter alla
• 8 – 12 brickor per match beroende på antalet startande lag
• De 4 bästa lagen i kvalomgången går vidare till DM-final
• 1-3:an i kvalomgångens handicapresultatlista vinner priserna i Medelpadsmästerskapet
• DM-finalen spelas en söndag med 3 matcher om 24 brickor per match


8. Kalendern
Lennart Sohlin informerade om att han varit i kontakt med Tryckeriet. Det besked han fick var att om vi lämnade manuset senast den 14 Juli, så har vi den nya kalendern framme till första veckan i Augusti. Lennart har också varit i kontakt med Karin och Ulf-Martin ödlund och de är villiga att ta på sig arbetet med att ta fram manuset.
Beslöts att vi skall ha ett kalendermöte den 28 April och då skall alla klubbar ha tagit fram ett förslag till spelprogram. Kan resp. klubb inte deltaga i mötet, skall spelprogramförslaget skickas in (mejlas) till Leif Sundqvist före mötet. Det är också önskvärt att alla hjälper till med annonsförsäljningen, annonspriserna är följande:
• Halvsida 600 kr
• Helsida 1.000 kr
• Baksida 1.500 kr9. Åtgärdslista
Genomgång gjordes av åtgärdslistan och flertalet ärenden var slutförda. Listan kompletterades med under mötet beslutade uppgifter.


10. Övriga frågor
Följande frågor kom upp:
• Möte med Casinot avseende Guldskvadern är inplanerat fredag den 26 Mars. Dan Bylund och Andres Westman/Bo Sundström deltar från vår sida. Ambitionen är att Guldskvadern ska spelas i mitten av September 2010.

• Ylva Papp undrade avd vi ska göra med de två presentkort från Jula, som MBF har liggande. Föreslogs att använda dem som priser i Guldskvadern.

• Klubb-bridgen i västra delen av Medelpad har det tungt och nyligen har Ånge BS lagt spelet i träda. Diskuterades om MBF kan bistå tillsammans med bridgekonsulenten Micke Melander för att hjälpa dem igång igen. Dan Bylund fick i uppdrag att ta upp frågan med Micke.


11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker 2010-04-21 (Onsdag) klockan 18.00.

Kalendermötet sker 2010-04-28 (Onsdag) klockan 18.00.


12. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid Protokollet JusterasLeif Sundqvist Dan Bylund
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80