Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Kanslitelefon 0730 488 188

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2009-12-01
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Birgitta Ternblad
Gunila Langius
Pontus Silow
Micke Almgren
Tommy Westman
Hans Schaumann
Karen Gott (tom §3)
Frånvarande: Gunilla Tingström och Mats Nyberg (STOJ)
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna att titta på hemsidan..

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes
.
2. Protokollen dels från styrelsemötet den 13 oktober 2009 dels från arbetsmötet den 2 november 2009 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Tävlingsverksamheten. Trots vissa klagomål beslöts att genomföra DM-Damer som planerat. Birgitta och Pontus skriver ett brev till alla medlemmar angående skälet till att DM-Damer spelas på Djursholms BK. Arrangemangen runt tävlingen diskuterades och Kjell Pettersson tillfrågas om han kan vara tävlingsledare. Gunila registrerar och tar betalat av spelarna på speldagen. StBf anser att DM-tävlingar i fortsättningen skall kunna anordnas av alla klubbar i distriktet under ledning av vår tävlingskommitté.
DM-Veteraner spelas lördagen den 27 mars på Alvik BC. Vi står för arrangemanget tillsammans med Alviks BC.
DM-Lag är flyttat till den 27-28 februari, sista anmälningsdagen är den 25 januari 2010. Vi kan använda samma upplägg som föregående år, men beroende på antalet anmälda lag kan upplägget ändras. Pontus författar en inbjudan, Micke lägger in den på hemsidan.
DM-Mixed går den 14 februari 2010 på S:t Erik. Oberoende av antalet spelare blir det en 42-brickors tävling med silverstatus. Prisnivån diskuterade. Birgitta och Gunila ordnar sidoarrangemang.
DM-Par går den 17-18 april 2010. Upplägget bestäms när vi vet hur många par som anmälts. Pontus ordnar tävlingsledare och en inbjudan, Tommy ansvarar för sidoarrangemangen.
Gunila och Pontus skriver en blänkare i S:t Eriks medlemstidning ”Pass” om DM-Veteraner och DM-Par för att om möjligt öka intresset. Kontakt tas med Noomi Hebert angående tiden för manusstopp och utgivning av nästa nummer.
I Allsvenskan går 3 lag från division 4 upp till division 3: BK S:t Erik Stella och Tyresö som vann respektive grupp. 2:orna i varje grupp spelar om den 3:dje platsen (BK S:t Erik Yngve sprätt/ S.tErik Lars OA)
Kurs för TL steg 2 anordnas av distriktet den 16-17 januari 2010 med Kalle Persson som kursgivare. Kursen avslutas med teoretiskt prov för silverlicens. Uppsaladistriktets medlemmar är inbjudna att deltaga. Micke skickar ut inbjudan. - I FSB:s kurs för guldlicens deltar Micke och Kalle Persson.
Björn Gustafsson, S:t Erik har kontaktat Birgitta angående ett samgående när det gäller att hyra buss till SM-Festivalen i Örebro 2010. Styrelsen anser att detta bör kunna ordnas med ekonomiskt bistånd via åtgärdspaketet. Klubbarna och Bridgeskolan skall informeras och ”pushas på” för att få även mindre rutinerade spelare intresserade. Vi diskuterar vidare arrangemang på nästa möte och Birgitta meddelar Björn G. vårt beslut.

4. Ekonomi. Inget att rapportera.

5. V-U-beslut och sanktioner. Inga VU-beslut har tagits. De Döva har erhållit sanktion för en silvertävling för alla döva med ruternål.

6. Rapport från Riksstämman. Flera motioner till FSB hade av dess styrelse avslagits men godkändes av Riksstämman. Bl a fick vår motion angående IT-hanteringen stort bifall. – Pontus valde som ordförande i en ny IT-kommitté och valdes också in Medlemskommittén. Göran Sallstedt och Pontus deltog båda i Distriktävlingsledarträffen. Pontus rapporterade att man i framtiden kommer att satsa på att öka TL steg 1 utbildningen och därefter indela de kommande stegen i olika nivåer. Från år 2011 kommer SM-Par och SM-Lag att ändra upplägg. Ett förslag var att man ska ändra alerteringsreglerna och göra en översyn av ”prickreglerna” i spelsystemen. Distrikttävlingsledarens uppgifter kommer att definieras klart och tydligt.

7. STOJ. Diskuterades hur STOJ skall kunna uppmuntras via S:t Erik, vars ordförande Melvin Clark är positiv till ett samarbete för att rekrytera juniorer.

8. Klubbverksamheten. Hans är ansvarig för anordnandet av en klubbträff den 22-23 maj 2010. Pontus meddelade att en konsulent från FSB bör medverka eftersom FSB vill att all pensionärsbridge skall ske i FSB:s regi och att bronsavgift skall tas ut av allt tävlingsspel.

9. Övriga frågor. Distriktttävlingsledaren Göran Sallstedt skall i fortsättningen kallas till våra möten,
Birgitta har fått en skivelse från Björn Eklind, Nynäshamns BK, angående bidrag för kursverksamhet. Vi är positiva till detta och hänvisar till vårt regelverk i frågan.
Birgitta meddelade att Stureby BK, som likaså ansökt om bidrag till kursverksamhet, återkommer med ny ansökan efter nyår.

10. Åtgärdslistan. Samtliga punkter från föregående protokoll är åtgärdade.

11. Nästa möte äger rum torsdagen den 28 februari 2010 kl 17.45 i S:t Eriks lokaler. Påföljande möte äger rum torsdagen den 18 mars 2010 kl 17.45 i S:t Eriks lokaler. Dessutom planeras ett arbetsmöte till den 12-13 juni 2010.

12. Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:

Gunila Langius Birgitta TernbladÅtgärdslista: Brev till alla damer angående DM-Damer Birgitta, Pontus
Diverse inbjudningar Pontus, Micke
Artikel i Pass Pontus, Gunila
Svara Björn Gustafsson och Björn Eklind Birgitta


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80