Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll Medelpads Bridgeförbunds Styrelsemöte 2009-09-01

Närvarande:
Dan Bylund
Leif Sundqvist
Ylva Papp
Bo Sundström
Lennart Sohlin1. Mötets öppnande
Ordföranden Dan Bylund hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes, som sekreterare för mötet valdes Leif Sundqvist.

3. Konstituering av styrelsen
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
• Ordförande: Dan Bylund (vald av årsmötet)
• Vice ordförande: Martin Berglund
• Sekreterare: Leif Sundqvist
• Kassör: Ylva Papp
• Tävlingsansvarig: Bo Sundström
• Kalenderansvarig: Lennart Sohlin

4. Firmatecknare
Styrelsen beslöt att firman får tecknas av ordföranden och kassör var för sig.

5. Årsmötesprotokoll
Protokollet fanns framtaget till mötet men hade ej hunnit justerats ännu, varför genomgången av protokollet hänskjöts till kommande styrelsemöte.

6. Guldskvadern
Tävlingen arrangeras av MBF helgen 12-13/9 och följande gäller:
• 55 anmälda just nu och gränsen för max antal deltagare beslöts till 60. Sista anmälningsdag fastställdes till fredag 2009-09-04. Dan Bylund meddelar dessa uppgifter till Carina på FSB för inläggande i Spader.
• Tävlingsledare är Emil Tibblin.
• Sekretariat ej bemannat, Dan Bylund kollar med Emil Tibblin.
• Träff med Casinot skall ske vecka 37 och Dan Bylund bokar med Casinot.
• Brickorna 1-56 är färdiglagda, 15 ex av vardera.
• Påsar till brickorna ska inköpas och brickorna skall placeras i påsarna. Ansvarig: Leif Sundqvist. Påsarna finns att hämta i styrelserummet hos Sundsvallsbridgen fr.o.m. 2009-09-10.
• Bridgematar lånas från Sundsvallsbridgen. Ulf Blanck sätter i nya batterier och fixar till de som har svag text.
• Inställning av Bridgematarna måste göras då 4 nya är inköpta och ej använda förut. Ansvarig: Emil Tibblin.
• Bridgebord lånas 10 från BK Stopp samt 5 från Sundsvallsbridgen. De sistnämnda får ej hämtas före fredag 2009-09-11 och Kent Sjöberg kontaktas för upplåsande av lokalen. Ansvarig: Lennart Sohlin.
• Priser tillhandahålles av Casinot, Dan Bylund kollar av.


7. Riksstämma
FSB:s riksstämma hålles i Örebro 2009-10-16/17. Samma helg och på samma plats anordnas Distriktsledarträff, dock 2009-10-17/18. Till MBF:s representant utsågs Leif Sundqvist med Dan Bylund som reserv.


8. Övriga frågor
• Kallelseförfarande till MBF:s styrelsemöten
Fortsättningsvis kommer kallelse att ske via mail (Lennart Sohlin kallas via telefon). Beslöts att alla skall i ett svarsmail bekräfta närvaro/frånvaro.
• Kalenderfaktura
Felaktig kalenderfaktura har skickats till Sundsvallsbridgen. Antalet skall ändras till 100 och Ylva Papp fick i uppdrag att skicka en ny faktura.


9. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker 2009-09-23 (onsdag) klockan 18.00 och reservera 2-3 timmar för detta möte.

10. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och föklarade mötet för avslutat.


Vid Protokollet Justeras

Leif Sundqvist Dan Bylund
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80