Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2009-05-12PROTOKOLL TILL STYRELSEMÖTE 2009-05-12

Närvarande:
Leif Sundqvist, ordf
Kent Sjöberg, sekr
Ulf Blanck
Birgitta Wiberg
Peter Glans
Agneta Danielsson


1. Mötets öppnande
Ordförande Leif Sundqvist öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2. Föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll från den 24 februari och 7 april 2009 gås igenom och läggs därefter till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Kassören var frånvarande och därmed kunde någon ekonomisk rapport ej redovisas. Leif tar kontakt med Eva för att få en redovisning av det ekonomiska läget som förväntas vara mycket bra.

4. Våravslutningen den 19 maj
Styrelsen ansvarar för våravslutning då det för närvarande inte finns någon aktiv festkommitté. Allt verkar vara i sin ordning inför avslutningsfesten. Agneta har beställt mat och ordnat med övrigt kring måltiden.

5. Inköp av brickläggningsmaskin.
Leif har en brickläggningsmaskin preliminärbokad hos Peter Ventura efter Bridgefestivalens avslutning. Maskinen skall köpas in om det blir med rabatterat pris. Leif förhandlar med Peter Ventura. Dessutom skall 20 set med kortlekar och plastfickor inköpas.

6. Sommarbridgen 2009
Beslutades att spela bridge tisdagarna 26 maj- 30 juni och 4-11 augusti.
Ansvariga kvällsvärdar:
26 maj Leif Sundqvist
2 juni Leif Sundqvist
9 juni Birgitta Wiberg
16 juni Birgitta Wiberg
23 juni Kent Sjöberg
30 juni Kent Sjöberg
4 augusti Agneta Danielsson
11 augusti Agneta Danielsson
7. Extra sommarstädning
Birgitta Wiberg genomför en extra städning utöver ordinarie städning inför höstsäsongen 2009.

8. Kostnadsersättningar styrelsen
Beslutades att kostnadsersättningar skall utbetalas i enlighet med föregående års beslut.

9. Övriga frågor

• Stambyte
Stambyte genomförs i lokalen fr o m den 13 maj.

• MBF:s årsmöte
Leif Sundqvist får i uppdrag att representera föreningen vid MBF:s årsmöte den 16 augusti.

• Torsdagsbridgen
Det blir fortsatt spel under tordagarna under juni och augusti månad i enlighet med önskemål från torsdagsspelarna.

10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker tisdagen den 25 augusti kl. 17.00 i bridgelokalen.

11. Mötets avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid Protokollet Justeras

Kent Sjöberg Leif Sundqvist

Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80