Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik

Styrelsemöte STOJ 2008-12-08

Tid: 18:30
Plats: S:t Erik
Närvarande: Ebba Carlsson, Lennart Kjellman, Kristin Nedlich, Mats Nyberg, Andreas Ziethén.

§ 1 Föregående protokoll

Under föregående möte, den 5 november 2008, behandlades följande frågor:
1. STOJs ekonomi
2. Juniorguldtävlingen
3. Bridge i mellanstadieklass
4. Stockholms spelkonvent
5. Bridgens dag
6. Pro-Am
7. Hemsida

Protokollen från den 5 oktober 2008 och den 5 november 2008 godkändes.

§ 2 Ekonomi

Mats redogjorde för Stoj:s ekonomi och det konstaterades att den ser fortsatt god ut.
Andreas försöker ta reda på vad som gäller för exempelvis utbetalning av arvoden i samband med att Stoj skickar ut folk att undervisa i skolor.

§ 3 Tävlingar

Juniorguldtävlingen 2008 lades till handlingarna, och preliminärt försöker vi arrangera en liknande tävling vid samma tid nästa år.

Det är dags att börja planera inför vårens Pro-Amtävling, Kristin tar ansvaret för detta.

§ 4 Bridge i mellanstadiet

Lennart och Erika har under hösten varit och lärt ut bridge till en sjätteklass i Hedvig Eleonora skola vid tre tillfällen. Ebba, som jobbar i skolan, och Lennart berättade mer om detta. Eftersom det hela har fallit ut väl, ska Stoj fortsätta med denna typ av verksamhet, och i framtiden även försöka utöka den.

§ 5 Bridgens dag

På föregående möte kom idén att anordna ”Bridgens dag”, en dag då någon typ av öppet hus arrangeras med syfte att locka nya bridgespelare. Detta diskuterades vidare vid detta möte, och slutsatsen blev att det bästa sättet att genomföra detta på antagligen är att arrangera detta tillsammans med Stockholms bridgeförbund. Detta evenemang skulle då inte enbart rikta sig till ungdomar, utan alla intresserade. Kontakt tas med StBF för att se om detta är något som kan vara intressant.

§ 7 Nästa möte
Nästa möte hålls preliminärt kl. 17:45 22 januari 2009 på S:t Erik.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80