Kommande tävlingar
09/11 Manfred Kamras Minne
16/11 Uppsala lagguld
07/12 Malmö BK - Guldtävling
Rapporterade tävlingar
13/10 Enköpings BS - Enaträffen
07/09 SM Par Junior - omgång 4
07/09 SM Par Junior - omgång 3
Styrelsemöte STOJ 2008-05-07

Tid: 17.00
Plats: S:t Erik
Närvarande: Krister Ahlesved, Lennart Kjellman, Kristin Nedlich, Mats Nyberg, Björn Åström.

§ 1 Föregående protokoll

Under föregående möte behandlades följande frågor:
1. STOJs ekonomi
2. Register över juniorer i distriktet
3. Stockholms bridgeförbund
4. Pro-Am
5. Övriga frågor

Protokollet godkändes.

§ 2 Ekonomi

Inga förändringar sedan förra mötet.

§ 3 Nya styrelsemedlemmar

STOJ:s styrelse behöver nya krafter, och Birgitta Ternblad har tagit på sig att vara valberedning inför Stockholms bridgeförbunds årsmöte och ta fram kandidater till STOJ:s styrelse.

§ 4 Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse för STOJ:s år 2007/2008 ska skrivas. STOJ:s budgetår löper 1 juli-31 juni, och därför verkar det lämpligt att skriva verksamhetsberättelsen utifrån detta.

§ 5 Spelkonvent

10-12 oktober 2008 hålls ett spelkonvent i Gröndal, vilket verkar vara ett bra tillfälle att visa upp bridge och värva nya juniorer. Beslutades att STOJ ska anmälas till konventet och att vi på något sätt ska visa upp bridge där. Kristin och Lennart arbetar vidare med detta.

§ 6 Övriga frågor

Kristin fortsätter arbetet med Kräftguldet och försöker hitta ett lämpligt datum för tävlingen.

§ 7 Nästa möte
Nästa möte hålls preliminärt 11 juni 2008 på S:t Erik.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80