Kommande tävlingar
16/11 Uppsala lagguld
07/12 Malmö BK - Guldtävling
28/12 BK Allians - Guldtävling
Rapporterade tävlingar
09/11 Manfred Kamras Minne - Omgång
09/11 Manfred Kamras Minne - Omgång
09/11 Manfred Kamras Minne - Omgång
Styrelsemöte STOJ 2008-03-05

Tid: 17.00
Plats: S:t Erik
Närvarande: Walter Bergman, Lennart Kjellman, Per Lundquist, Kristin Nedlich, Mats Nyberg, Björn Åström.

§ 1 Föregående protokoll

Under föregående möte behandlades följande frågor:
1. STOJs ekonomi
2. Bidrag till juniorer
3. Register över juniorer i distriktet
4. Stockholms bridgeförbund
5. Pro-Am

Protokollet godkändes, och det slogs fast att punkterna 1, 3, 4 och 5 skulle diskuteras även vid detta möte.

§ 2 Ekonomi

Fortfarande har inget konto för STOJ öppnats. Vad vi i STOJ kan förstå ligger bollen hos Stockholms Bridgeförbund, och Mats ska försöka få klarhet i varför inget konto har öppnats, samt trycka på så att det blir gjort så snabbt som möjligt.

De 10 000 kronor som STOJ har begärt från Margareta Carlbergs fond har beviljats och betalas ut så fort STOJ:s konto har öppnats. De bidrag till juniorer som STOJ hittills har beviljat skall också betalas ut så snart kontot är öppnat.

§ 3 Register över juniorer i distriktet

Kristin har gjort en genomgång av registret som vi har fått från Förbundet Svensk Bridge och bedömer att det är omkring tjugo av juniorerna på listan som kan anses vara aktiva.

§ 4 Stockholms Bridgeförbund

Beslutades att Walter och Lennart representerar STOJ på klubbträffen den 8 mars.

§ 5 Pro-Am

Kristin och Lennart rapporterade hur det går med planeringen inför Pro-Am-tävlingen. Med två veckor kvar till tävlingen är det viktigaste att få ut information om att den finns, vilket görs med hjälp av flyers och affischer. En hemsida där auktionen på elitspelarna ska ske har satts upp. Även en del andra frågor kring själva tävlingens genomförande diskuterades, och följande beslut togs:

• Tävlingen spelas över 24 brickor med en paus efter halva tävlingen. I pausen genomförs även en toto-tävling. TL är Micke Almgren.
• Utropspriset på elitspelarna är 150 kronor. De elitspelare som inte blivit sålda under auktionen säljs på plats för 150 kronor. Spelare som spelar med varandra och inte med någon elitspelare betalar 150 kronor per par.
• Jourspelare kommer att finnas så att alla som kommer garanterat får spela tävlingen.

§ 6 Övriga frågor

Ett schackgymnasium ska öppnas i Stockholm, och det verkar även finnas planer på att öppna ett bridgegymnasium i anslutning till detta. Lennart undersöker detta närmare.

§ 7 Nästa möte
Nästa möte hålls 2 april 2008 på S:t Erik.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80