Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2009-04-07PROTOKOLL TILL STYRELSEMÖTE 2009-04-07

Närvarande:
Leif Sundqvist, ordf
Kent Sjöberg, sekr
Ulf Blanck
Birgitta Wiberg


1. Mötets öppnande
Ordförande Leif Sundqvist öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

2. Föregående styrelseprotokoll
Föregående styrelseprotokoll fanns inte tillgängligt och ärendet bordlades till nästa möte.

3. Ekonomisk rapport
Kassören var sjuk och därför bordlades ärendet.

4. Kalendermöte den 22 april
Beslutades att Leif Sundqvist och Ulf Blanck deltar i kalendermötet från Sundsvallsbridgen. Birgitta Wiberg lämnar förslag på spelprogram för måndagarna, Kent för tisdagar, Leif för onsdagar, Gudrun Nordqvist lämnar för dagbridgen onsdagar och för torsdagarna ansvarar Liane Svensson.
Leif Sundqvist kontaktar Karin Lodin och Liane Svensson för planering av utbildningen under kommande spelår.

5. Våravslutningen den 19 maj
Styrelsen ansvarar för våravslutning då det för närvarande inte finns någon aktiv festkommitté. Agneta Danielsson får i uppdrag att beställa mat från Altinska om det är möjligt att få mat därifrån. Agneta och Birgitta Wiberg hjälps åt med i matfrågan. Kent Sjöberg tar hand om lotteri och dryck till maten. Kent anslår om festen. Beslutades att avgiften är 120 kronor/klubbmedlem och 150 kronor/övriga. Vi avser att ha långbord och att spela en barometer om 18 brickor.

6. Sommarbridgen 2009
Beslutades att spela bridge tisdagarna 26 maj- 30 juni och 4-11 augusti. Lista med ansvariga skall sättas upp.

7. Långfredagsbarometer
Leif och Birgitta tar hand om långfredagsbarometern.

8. Aprilsilver med simultan
Beslutades att startavgiften är 75 kronor.

9. Övriga frågor

• Skåp
Diskuterades hur de nya skåpen skall användas.

• Bridgemate
Ulf Blanck fick i uppdrag att köpa eller tillverka en korg/låda att bära och förvara våra Bridgematedosor i.

• Tävlingsledarutbildningen, steg 1
8 deltagare deltog i utbildningen varav 6 blev godkända vid första provet. Leif Sundqvist var kursledare.

• Nybörjarträffen
8 par deltog i det heat som arrangerades i Sundsvall. Inget totalresultat var känt när mötet hölls.

10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker tisdagen den 12 maj kl. 17.00 i bridgelokalen.

11. Mötets avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid Protokollet Justeras

Kent Sjöberg Leif Sundqvist
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80