Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 BK Tre Sang - Jubileumsguld La
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2009-02-07
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Birgitta Ternblad
Gunila Langius
Micke Almgren
Torbjörn Herngren
Tommy Westman tom §8
Pontus Silow
Mats Nyberg, STOJ
Mona Bergström
Frånvarande: Antonella Pirrone

Delges via StBF:s hemsida och till revisorerna och valberedningen samt via påminnelsemail
till klubbarna att titta på hemsidan.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

3. Tävlingsverksamheten.
Mona rapporterade från DM-Damer att deltagandet tyvärr var 6 par mindre än föregående år. Efter tävlingen i samband med ”minglet” hade P-O Sundelin genomgång på storbildsskärm av brickorna, vilket var mycket uppskattat. Beslöts att följa upp arrangemanget genom att Mona via mail frågar deltagande damer och Birgitta frågar P.O Sundelin om utfallet av detta program. Tommy skriver ett inlägg på Svensk Bridges Forum om vår nya idé. Mona hade en fråga angående förfarandet med matchpoäng i Damligan där ett lag hoppat av efter två spelade matcher. TK undersöker vad reglerna säger om poängfördelningen för de lag som inte mött det avhoppade laget.
- Tommy föreslog en uppföljning av Allsvenskan.
- Den 7 mars går DM-Veteraner av stapeln. Tommy tar kontakt med Gunnar Andersson och Gunila med Lennart Ekman för att be dem propagera för denna tävling och få fler deltagare. Gunila ordnar med frukt och godis och tar hand om anmälningsavgiften, Micke ordnar med brickor från Henning Deichmann och ordnar med brickanalys. En påminnelse om tävlingen med mingel, brickanalys och priser görs av Pontus och Tommy.
- Pontus skall fråga lagkaptenerna i Stockholmsserien om deras synpunkt på tävlingsupplägget i denna serie.
- DM-Lag äger rum den 28-29 mars. 24 lag spelar 12-brickorsmatcher i fyra grupper, där alla möter alla inom gruppen utan byten. De två bästa från varje grupp går vidare till spel påföljande dag. Bästa 1:a från första dagen väljer först lagmotståndare, därefter 2:a osv. Finaldagen spelas 24-brickorsmatcher med sidbyte. Man kommer att spela även om platserna 5-8. IAF-beräkning båda dagarna. Bästa IAF-par från lördagen får prispengar. Efter spelet på lördagen blir det mingel (nytt beslut) och ev brickanalys. De som ej kvalat till spel på söndagen erbjuds få spelavgiften till S.t Eriks söndagsbarometer betald av StBF. Lagen tillfrågas i förväg om intresse finns för denna tävling och om så är fallet frågar Torbjörn om S:t Erik kan tänka sig att starta söndagsbarometern kl 13.oo. Seedningen och gruppindelning finns publicerad på FSB:s hemsida och lottningen ägde rum på styrelsemötet den 7 februari. Förfrågan har kommit från BBO om ett erbjudande att ramasända de viktigaste matcherna på finaldagen Mats frågar om STOJ kan hjälpa till som operatör och TK ordnar i så fall kommentator.
- DM-Par. Inga ytterligare klubbar har visat intresse att anordna kvaltävling. Kvalen till DM-Parfinalen äger rum på S:t Erik den 14 februari, på Polisens BS den 4 mars och Arla BK:s kval den 21 mars (lokal S:t Erik). Efter spelet ordnas mingel och ev brickanalys. Hela upplägget av DM-Par skall ses över till nästa verksamhetsår.
- Pontus kontaktar Pass-redaktionen för förfrågan om de kan ta in ett inlägg från samtliga DM-tävlingar.
- Tl-utbildningen sker den 15 mars med Göran Sallstedt som ansvarig och Tomas Winther som kursgivare. Göran ordnar med inbjudan. Utbildningen är främst avsedd att ge en uppgradering av de nya lagarna, men kommer även att ha en kortare översikt av spader/ruter. Utbildningen är gratis för vårt distrikts deltagare, men kostar för övriga 300 kronor. Upplands BF har en utbildningshelg den 2-3 maj till vilken även våra medlemmar är välkomna att delta. Denna inbjudan distribueras till alla klubbar och läggs också in på vår hemsida.

4. Ekonomi. Torbjörn gav oss en sammanställning av det ekonomiska läget. Likviditeten är
god. Torbjörn meddelade att S:t Erik är vidtalad att erbjuda tävlingsledare, vars arvode
faktureras StBF. Det är upp till varje enskild tävlingsledare att utnyttja detta erbjudande.
- Varje tävlingsledare har ansvar för att skaffa brickbytare. STOJ bör tillfrågas
om de är villiga att ställa upp. Det finns också möjlighet för TK att lära upp STOJ:s
medlemmar som brickbytare.

5. Sanktioner och VU-beslut. STOJ ansöker om Juniorguldtävling till hösten. Micke ansöker hos FSB när han fått exakt datum och namn på tävlingsledare. – De Döva har beviljats silverstatus för två divisioner i sitt SM För Döva.

6. Klubbträff. Intresset för en klubbträff är lågt. Endast fem klubbar har svarat på vår
förfrågan och just för tillfället blir det ingen klubbträff. Gunila skickar mail till klubbarna med detta besked och tackar de få klubbar (Alvik BC, Skärholmens BK och LM Ericsson BK) som visat intresse samt ber klubbarna överväga om de kan inbjuda oss att ha vårt styrelsemöte hos klubben och att vi samtidigt bidrar med information och en tävling med bridge-mate.

7. IT och hemsidan. Tommy har beställt domänen stockholmsbridge.se tillsammans med webbhotell, där vi skall kunna skapa mer permanenta e-postadresser till styrelsen och ha ett gemensamt utrymme att lagra filer och annat arbetsmaterial (både aktuellt och historiskt) på ett för hela styrelsen enkelt åtkomligt sätt. (Domänens namn stockholmsbridge.se valdes eftersom andra lämpliga namn som stbf.se och stockholmsbf.se inte var lediga). Vi har även möjlighet att skapa subdomäner t ex STOJ, kontaktformulär mm. Domänen får ingen egen hemsida utan finns på StBF:s sida i Svensk Bridge.
Protokollen läggs in på hemsidan av Micke.

8. Katalogisering av Stockholmsklubbarna. Det finns flera klubbar som antingen ej har tillräckligt antal medlemmar eller inte rapporterar sin tävlingsverksamhet vilket medför utträde ur FSB. Alla Stockholmsklubbarna gicks igenom avseende ovanstående punkter. Det konstaterades att 8 klubbar bör kontrolleras och vi vidarebefordrar denna upplysning till FSB, som i sin tur får agera om så anses nödvändigt. – Mona har fått besked från 15 klubbar angående startår för klubbens verksamhet. Listan med denna information sparas i vår pärm.

9. STOJ. Mats rapporterade att STOJ deltagit i en spelmässa utan framgång, det var fel forum. Man har diskuterat en ”Bridgens Dag” som ett bättre forum och beslöts att StBF skall stötta detta projekt. StBF kan hjälpa till med en arbetshelg och man tyckte också att FSB;s juniorkonsulent borde kunna vara behjälplig när det gäller STOJ:s mycket lovvärda initiativ. - STOJ anordnar en PRO-AM.tävling den 8 april.

10. Övriga frågor. Pontus tog upp frågan om ansvaret för att betalning för lagtävlingarna. Till nästa verksamhetsår bör man ändra rutinerna så att anmälan skall ske genom inbetalning av lagavgiften. Kassören och TK samordnar detta. – Birgitta meddelade att hon fått mycket information via mail från FSB. Styrelsen har informerats och efter diskussion beslöts att ytterligare åtgärder inte behöver vidtas. - Micke meddelade att vi bör skaffa en bokningspärm för våra bridge-mate, så att det framgår till vem och när den skall lånas ut.

11. Nästa möte. Vi har ett kortare möte den 30 mars kl 17.00 i S:t Eriks lokal. En arbetshelg planeras till den 16-17 maj. Birgitta och Gunila undersöker olika alternativ till lokal.

12. Åtgärdslistan. Samtliga punkter enligt senaste protokollets åtgärdslista har behandlats med undantag av den globala tävlingskalendern som TK skulle ta fram. Pontus meddelade att detta görs till nästa verksamhetsår. Skrivelse till FSB angående distriktsträffen utformades men skickades inte, eftersom kritik framfördes från annat håll och FSB bemötte denna kritik på ett bra sätt.

13. Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Birgitta Ternblad


Åtgärdslista:
1. Uppföljning av DM-Damer Mona
2. Kontakt inför DM-Veteraner Tommy, Gunila
3. Påminnelse ang denna tävling Pontus, Tommy
4. Fråga S:t Erik ang ändring av tid för söndagsbarro Torbjörn
5. Fråga PASS ang inlägg från DM-tävlingarna Pontus
6. Fråga STOJ om intresse finns som brickbytare Mats
7. Upplands inbjudan till tl-utb in på hemsidan Micke
8 Ansökan hos FSB av guldlicens Micke
9 Mail till klubbarna ang klubbträff Gunila
10 Meddela FSB vilka klubbar som bör kontrolleras Birgitta
11 Undersöka lokal för arbetshelgen Birgitta, Gunila
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80