Kommande tävlingar
09/11 Manfred Kamras Minne
16/11 Uppsala lagguld
07/12 Malmö BK - Guldtävling
Rapporterade tävlingar
13/10 Enköpings BS - Enaträffen
07/09 SM Par Junior - omgång 4
07/09 SM Par Junior - omgång 3
BALANSRAPPORT 2008-06-30 2007-06-30


TILLGÅNGAR
Kassa 9 745 32 863

Postgiro 87 171 79 821

Bank 87 966 8 400

Bank (räntebärande) 110 000 112 397

Ruterkonto 9 433 69 414


SUMMA TILLGÅNGAR 304 045 302 895EGET KAPITAL OCH SKULDER


Eget kapital

Balanserad vinst 302 895 299 124

Årets resultat 1 150 3 771

Eget kapital 304 045 302 895SKULDER OCH EGET KAPITAL 304 045 302 895


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80