Kommande tävlingar
08/01 Gävleguldet
17/01 Simultan ingår i guldrallyt
17/01 Simultan (Ingår i guldsimultan
Rapporterade tävlingar
04/12 Malmö BK - Guld
17/11 Trivselbridge SBF - Simultan G
17/11 Partävling, Simultan
Protokoll fört vid sammanträde 080506

Närvarande: Gunnar Elmroth, ordförande
Monica Näs
Irene Molander
Åsa Lundberg
Kenneth Fredriksson

§ 20 Öppnande samt godkännande av föredragningslista
Ordföranden Gunnar Elmroth hälsade de närvarande välkomna samt förklarade sammanträdet öppnat. Föredragningslistan för mötet godkändes.

§ 21 Föregående protokoll
Protokollet från senaste sammanträdet 070906 godkändes.

§ 22 Konfirmering av beslut om bidrag till Rottneros Cup
Genom sin seger i Elitserien blev Lag Strategen uttagen att försvara Sveriges färger i Rottneros Cup. En lagtävling som spelas mellan dom nordiska länderna. Svensk Bridge går inte in med något ekonomiskt bidrag för lagets kostnader vid tävlingen trots att man representerar Sveriges landslag.
Gunnar Elmroth inkom med en skrivelse till Storsjöbygdens BK om möjligheter till bidrag från klubben för att täcka en del av kostnaderna. Styrelsen har på ett extra sammanträde (utan Gunnars medverkan) beslutat att bevilja ett belopp på 3 000 kr för att täcka en del av rese- och logikostnader för laget. Klubben har tidigare fastställt ersättningsbelopp för spelare som kvalificerar sig till en SM-final och som därmed representerar Storsjöbygdens BK.
När man som i detta fallet representerar Svenska landslaget utan att ersättning utgår från Sveriges Bridgeförbund får det anses som befogat att klubben lämnar ett bidrag till att täcka en del av kostnaderna. Storleken på bidraget har baserats på ersättningen som utgår i samband med representation på SM-finaler.

§ 23 Ekonomi
Irene redogjorde för det ekonomiska läget.
Fastställdes beloppen till prisutdelningen för ligan under säsongen 07/08. Segrarna erhåller ett belopp på 2 200 kr och därefter en fallande skala ner till 800 kr till laget med 8:e placering.
Beslutades att utdela 10 priser i onsdagsbridgens rallytävling. Segraren erhåller 500 kr och därefter en fallande skala ner till 100 kr för 10:e platsen.
Vid årsmötet fastställdes arvodesbeloppet för styrelsen till 4 000 kr. Beslöts att fördela arvodet med 1 500 kr till sekreteraren, 1 000 kr till kassören samt 500 kr till ordföranden.

En budget för 2008/2009 kommer att presenteras till årsmötet. Innan budgetförslaget läggs kommer det senaste årets ekonomiska utfall att analyseras.

§ 24 Årsmöte
Vid sammanträdet 070613 beslöt styrelsen att verksamhetsåret skall omfatta tiden 1 maj – 30 april med årsmöte i maj. Efter diskussioner om för- och nackdelar att lägga årsmötet på våren beslöts nu ur praktisk synpunkt att ändra beslutet till att lägga årsmötet på hösten i samband med uppstarten av tävlingsverksamheten. Om detta också skall gälla framöver får tas upp till diskussion vid kommande årsmöte eller sammanträde.

§ 25 Ligan 2008/2009
Inför det gångna verksamhetsåret hade klubben som målsättning att få till en B-grupp bestående av 4 lag med mindre rutinerade spelare. Detta misslyckades då vi bara fick ihop 1 lag.
Vi fortsätter med samma målsättning att spela med en A-grupp bestående av minst 8 lag som spelar 24 brickors matcher om silverpoäng. Spelschemat blir i likhet med tidigare år, 3 matcher och sedan en reservomgång. Starttiden flyttas till 18.30, men lagen får komma överens om start 19.00 om så önskas.
Vi siktar på att få till minst 4 lag i B-gruppen bestående av mindre rutinerade spelare som spelar 20 brickors matcher om bronspoäng. För att kunna hjälpa spelarna med uträkning av resultat och bistå med eventuella praktiska frågor planeras B-gruppens spel till A-gruppens reservdagar. Därmed kan en spelledare frigöras till dessa kvällar.
Båda grupperna spelas med handikappberäkning enligt Svensk Bridge beräkningssystem.

§ 26 Onsdagsbridgen
Beslöts att Onsdagsbridgen genomförs enligt samma riktlinjer som föregående år. En partävling med rallyberäkning för varje spelomgång. Priser till dom spelare som samlat flest rallypoäng i slutet av säsongen. Kenneth F är tävlingsledare samt jourspelare men vid behov kommer flera ur bland annat styrelsen att behöva ställa upp och avlasta.

§ 27 Spelprogram 2008/2009
Säsongens spelkvällar fastställdes enligt dom riktlinjer som beslutats enligt ovan. Ansvaret för ligakvällarna fördelades mellan styrelsens medlemmar. Om någon får förhinder skaffar den en ersättare till aktuell kväll. Spelprogram bilägges protokollet.

§ 28 Storsjöträffen
Sanktionsansökan för spel om guldpoäng har skickats in till Svensk Bridge. Årets upplaga spelas 28—29 juni. En inbjudan är under bearbetning och kommer att skickas ut brevledes och/eller via mail till samtliga norrlandsklubbar, övriga större klubbar samt norska klubbar inom närområdet.
Dom senaste åren har tävlingen spelats i Folkets Hus. Beslöts att undersöka alternativa lokaler för att eventuellt få en lägre hyreskostnad. Förutom Folkets Hus beslöts att undersöka priser och möjligheter hos bland annat Campus och Mr Husman.
Lämpliga priser samt inköp svarar Kenneth och Åsa för.

§ 29 Övriga frågor
Beslöts att klubben bjuder styrelsemedlemmarna på förtäringen i samband med kvällens sammanträde.
Beslöts att klubben bjuder på tårta till sista spelomgången i ligan.
Då inga övriga frågor fanns så avslutade ordföranden mötet.

Vid protokollet
Kennet Fredriksson

Justeras
Gunnar Elmroth
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80