Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2008-03-11


PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2008-03-11

Närvarande: Leif Sundqvist
Peter Glans
Ulf Blanck
Eva Ribbenberg
Birgitta Wiberg
Agneta Danielsson
Kent Sjöberg

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll från den 5 februari 2008 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Eva Ribbenberg lämnade en ekonomisk redovisning av Sundsvallsbridgens ekonomi. Ekonomin pekar på ett underskott för närvarande.

4. DM-lag 15-16 mars
Leif Sundqvist sköter tävlingen tillsammans med MBF. Kent Sjöberg får i uppdrag att prata med May Åkesson angående caféverksamheten.

5. Långfredagsbarometer
Leif Sundqvist anslår om långfredagsbarometer. Kent Sjöberg får i uppdrag att prata med May Åkesson angående caféverksamheten.

6. DM par 20 april
Kent Sjöberg får i uppdrag att prata med May Åkesson angående caféverksamheten och att skicka ut inbjudningar till klubbarna.

7. Nybörjarträffen
Beslutas att ge Karin Lodin i uppdrag att arrangera ett heat av Nybörjarträffen i Sundsvall den 10 eller 17 april.

8. Tävlingsledarutbildning FSB
Leif Sundqvist informerar om den TL-utbildning som arrangeras av Förbundet Svensk Bridge i Örebro den 16-18 maj. Beslutas att Leif och Kent Sjöberg anmäls till utbildningen. Emil Tibblin skall dessutom tillfrågas. Utbildningen bekostas av utbildningsmedel.

9. Pensionärernas sommarbridge
Beslutas att hyran för pensionärernas sommarbridge skall vara 300 kr/gång.

10. Sundsvallsbridgens sommarbridge
Sundsvallsbridgens sommarbridge spelas under tiden 27 maj – 24 juni och 5 augusti-12 augusti.

11. Övriga frågar
Diskuteras spelprogrammet kommande spelår. Birgitta Wiberg tar fram underlag för måndagsspelet, Kent Sjöberg tisdagar, Leif onsdagar och Karin och Liane ser till att underlag tas fram för torsdagar. Ulf Blanck får i uppdrag att sammanställa underlaget.
Ett antal medlemmar har sorterats in under fel klubb. Ulf Blanck får i uppdrag att se till att de förs tillbaka till Sundsvallsbridgen.
Styrelsen vill uppmärksamma att medlemmar skall känna till sitt medlemsnummer.

12. Nästa möte
15 april kl 16.30

13. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarar mötet för avslutat.


Vid protokolletKent Sjöberg Leif Sundqvist
Sekreterare Justeras


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80