Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2008-02-05


PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2008-02-05

Närvarande: Leif Sundqvist
Ulf Blanck
Eva Ribbenberg
Birgitta Wiberg
Agneta Danielsson
Kent Sjöberg

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll från den 6 december 2007 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Eva Ribbenberg lämnade en ekonomisk redovisning av föreningens ekonomi. Ekonomin pekar på ett underskott för närvarande. Intäkter från utbildningsverksamheten och från MBF är ännu inte redovisade och med de intäkterna torde verksamheten göra ett nollresultat eller ha ett mindre underskott.

4. Rapport från MBF:s senaste styrelsemöten
Leif Sundqvist redovisade protokoll från MBF:s möte den 4 december.

5. Info om ny form av medlemskap
Leif Sundqvist informerade om försöksverksamhet i Sandviken med en ny form av medlemskap som i princip går ut på att en avgift betalas till Förbundet Svensk Bridge i samband med tävlingar.

6. Ny festkommitté
Beslutas att utse Elisabet Haraldsson, Marianne Nyberg, Eva Cederlund, Ylva Papp, Pelle Negga och Margaretha Barreby att ingå i en ny festkommitté.

7. Brev till medlemmar
Eva Ribbenberg och Ulf Blanck får i uppdrag att se till så att brev skickas till medlemmar som ej betalt medlemsavgiften.

8. Simultantävlingar.
Beslutas att ta ut förhöjd startavgift till simultantävlingar. I simultantävlingar med bronsstatus skall startavgiften vara 60 kronor och för silverstatus är startavgiften 75 kronor.

9. Nybörjarträffen
Spelas mellan den 7-20 april. Karin Lodin och Liane Svensson får i uppdrag att arrangera ett heat i Sundsvallsbridgens regi.

10. Inköp Bridgemate
Leif redovisar att det behövs ytterligare två Bridgematar för att kunna köra IAF under ligaspelet på onsdagar. Beslutas att bordlägga ärendet i avvaktan på besked från MBF om de är beredda att ansvara för inköpet.

11. Inköp bildkanon.
Kent Sjöberg får i uppdrag att ta fram prisuppgifter för ett eventuellt inköp av en bildkanon.

12. Jourspelare (måndagar)
Agneta Danielsson får i uppdrag att ta fram en lista på jourspelare för spelet på måndagar.

13. Bredband – Mailbrevlåda
Fastighetsägaren skall kontaktas av Leif för att få besked i ärendet.

14. Anslagstavlan
Anslagstavlan behöver struktureras upp och snyggas till. Ulf Blanck åtar sig att ordna det.

15. Övriga frågar
Agneta Danielsson har lovat att anordna tävling för spelare med högst ruternål en lördag i klubbens regi.
Leif redovisar ett erbjudande om att köpa kortlekar till rabatterat pris till brickläggningsmaskinen. Vi beslutar att avvakta så länge.

16. Nästa möte
11 mars kl 17.00

17. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarar mötet för avslutat.


Vid protokolletKent Sjöberg Leif Sundqvist
Sekreterare Justeras


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80