Kommande tävlingar
06/06 Inställd ... Patton lagguld -
25/06 INSTÄLLD - Ölandsveckan 2020 -
11/07 INSTÄLLT ... SM Lag Mixed
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Styrelsemöte ÅBF, 12/4 2008 i Sollefteå


§ 1 Mötets öppnande

Johan Pettersson hälsade styrelsen välkommen och dagordningen fastställdes. Närvarande förutom ordföranden var Krister Norling, Jerry Mähler, Hans Sandin, Anders Lundgren, Mikael Melander bridgekonsulent från svensk bridge.

§ 2 Val av sekreterare
Jerry Mähler valdes som protokollförare för dagens möte.

§ 3 Idéer kring framtiden i ÅBF
Ett minskat intresse överlag bland bridgespelare har kunnat märkas i Ångermanland denna säsong. Detta samt de bekymmer som varit med inställda tävlingar har varit huvudanledningen till att sammankalla styrelsen och klubbarna för ett möte om bridgens framtid.

Ett antal tänkbara områden diskuteras:
• Att försöka utökat intresse för 4-manna spel på klubbarna och i distriktet. Spelformen är trevlig och har inte samma krav på övertrick exempelvis som en vanlig partävling och kanske passar mindre rutinerade spelare bättre.
• Rutertävling eventuellt i distriktet på tre ställen samtidigt. Tävlingen skulle vara öppen för spelare med ruternål och det innebär max 4999 bronspoäng. Tävlingen skulle kunna köras via ruter samtidigt på flera ställen om utbildningen har genomförts. Är inte detta möjligt så kan distriktet anordna ett heat central i distriktet. Detta kommer att diskuteras på mötet den 11 maj i Näsåker när tävlingskalendern fastställs för kommande år.
• Diskussion om hur arrangemangen genomförs med initiativ runt omkring själva tävlingen.
• Kurser för ledare är ett annat område som är eftersatt, Tävlingsledare- Ruter- Spader mm. Mikael Melander tar på sig att hålla i utbildningen om en lokal med tillgång till datorer och tillåtelse att lägga in ruterprogrammet ges. Även nybörjarkurser diskuterades flitigt där det finns olika problem över distriktet. Där intresserade finns för att lära sig bridgespelet saknas ledare och tvärtom. Utb, lagtävling i div,
• En handlingsplan för 2009-2011 måste skapas med målsättning att få fler spelare på tävlingar.
• Ett antal förslag har inkommit till ordförande om olika sätt att förändra. Dessa förslag får styrelsen ta med sig till ett möte senare i år. Konstatera kan vi redan nu göra att utbildning samt satsning på bredden kan vara ett bra koncept.
• Det diskuterades även möjligheten att slå ihop tävlingar med andra distrikt men inget beslut togs i frågan.

§ 5 Förslag på upplägg för mötet kl 11:00
Mötet genomförs förutsättningslöst för att få medlemmarnas synpunkter.

§ 6 Övrigt
Mikael Melander meddelade att några klubbar inte rapporterar tävlingar och det är inte acceptabelt eftersom samtliga som spelaren en tävling har rätt till de inspelade mästarpoäng som tävlingen ger, Dessa klubbar är Backe, Nyland och eventuellt Skog. Även ÖBA har få rapporter.
En större klubb i Örnsköldsvik har flaggat för intresse att gå ihop med ÖBA och Mikael Melander kommer att besöka Örnsköldsvik för att diskutera ärendet.

Kort diskussion om att ÅBF skall nöja sig med 1 hemsida.

§ 7 Nästa möte
Den 11/5 klockan 14:00 Näsåker.

§ 8 Mötets avslutande
Johan avslutade mötet.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80