Kommande tävlingar
17/09 Guldsimultanrally
03/10 Jubileumsguld
04/10 BK Tre Sang - Jubileumsguld La
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Styrelsemöte STOJ 2008-02-13

Tid: 17.00
Plats: S:t Erik
Närvarande: Lennart Kjellman, Per Lundquist, Kristin Nedlich, Mats Nyberg, Björn Åström.

§ 1 Föregående protokoll

Under föregående möte behandlades följande frågor:
1. STOJs ekonomi
2. Bidrag till juniorer
3. Register över juniorer i distriktet
4. Stockholms bridgeförbund

Protokollet godkändes, och det slogs fast att punkterna 1-4 skulle diskuteras även vid detta möte.

§ 2 Ekonomi

Fortfarande har inget konto för STOJ öppnats, men Mats ska via Stockholms bridgeförbund öppna ett konto under samma vecka som detta möte hölls. Stockholms bridgeförbund har gjort en utbetalning på 18 000 kronor till STOJ.

§ 3 Bidrag till juniorer

Smärre justeringar av bidragspolicyn hade gjorts sedan förra mötet, och det beslutades att policyn börjar gälla från och med detta möte. Det konstaterades att de ansökningar som godkändes vid förra mötet uppfyllde även den uppdaterade policyn, och därför finns det inga skäl att ompröva dessa beslut. De godkända bidragen ska betalas ut så snart som möjligt.

Beslutades att Stoj ska begära 10 000 kronor från Margareta Carlbergs fond för att kunna betala de bidrag som godkänts.

§ 4 Register över juniorer i distriktet och STOJ:s målsättning

Det bestämdes att STOJ ska ha som mål att 100 aktiva juniorer ska finnas i distriktet före utgången av 2010. Kristin ska uppdatera registret för att se hur långt det är kvar till detta mål.

§ 5 Stockholms Bridgeförbund

Per var på StBf:s senaste möte. StBf undrade varför de inte fått bidragspolicyn. Eftersom policyn nu är fastslagen ser Lennart till att StBf får den så snart som möjligt, tillsammans med en lista över de bidrag STOJ:s styrelse har godkänt.

Eftersom Walter redan är anmäld till klubbträffen, bestämdes det att Lennart ska ta kontakt med honom och se om han kan representera STOJ på klubbträffen.

§ 6 Pro-Am

Kristin och Lennart rapporterade hur det går med planeringen inför Pro-Am-tävlingen. Det är än så länge ganska få proffs anmälda, så just nu läggs tyngdpunkten av arbetet på att rekrytera fler proffs. Bestämdes att alla i styrelsen ska hjälpa till med detta. Det finns mycket annat som också måste styras upp innan tävlingen, bland annat brickor, TL och information på hemsidan. Kristin och Lennart fortsätter jobba med detta.

§ 7 Nästa möte
Nästa möte hålls 5 mars 2008 på S:t Erik.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80