Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Kanslitelefon 0730 488 188
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2008-02-03
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Birgitta Ternblad
Gunila Langius
Antonella Pirrone
Torbjörn Herngren
Göran Sallstedt
Mona Bergström (t o m §11 dock ej §6)
Micke Almgren (fr o m §11 samt §6)
Kalle Persson (fr o m §11 samt §6)
Per Lundquist (representant för STOJ)
Björn Eklind (inbjuden i egenskap av representant för valberedningen)
Frånvarande: Mats Bud
Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna att titta på hemsidan..

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes. Birgitta hälsade särskilt STOJ:s nya representant Per Lundquist och valberedningens representant Björn Eklind välkommen. Samtliga närvarande gav en kort presentation av sig själva.

2. Protokollet från styrelsemötet den 17 december 2007 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Här skulle Björn Gustafsson ha tagit upp frågan om vissa klubbars medlemskap i FSB. Då Björn emellertid blivit förhindrad att komma, diskuterades de utskick, som kommit i frågan från FSB. Från Eva Gunnarsson, som sköter medlemsregistret på FSB, har kommit förfrågan angående vissa klubbars medlemsantal. För att få tillhöra FSB måste en klubb ha minst 7 medlemmar. Vissa av våra klubbar når inte upp till detta antal, och för flera av dessa har Birgitta begärt dispens och för de övriga har en förklaring skickats till Eva Gunnarsson. Björn hade skickat ut en förteckning över vilka klubbar som har ruterlicens och inte använder den och likaså en förteckning över de klubbar, som inte har någon ruterlicens. Antonella skall nu fråga samtliga dessa klubbar om de vill ha utbildning i användandet av ruterprogrammet. För övrigt bordlades frågan, som tas upp när Björn kommer.

4. V-U-beslut. Inga beslut har tagits.

5. Tävlingsverksamheten. Mona rapporterade att Dam-Ligan rullar på bra. Mona bör besöka bridgeskolan för att om möjligt få flera damer intresserade av denna lagtävling. - Göran rapporterade att Veteran-DM-finalen spelats. 48 par har spelat kval: 5 par på Lidingö BK, 8 par på Polisen, 27 par på S:tErik och 8 par på StBF:s kvaltävling. Troligen får distriktet 4 platser till SM-finalen. - Par-kvalen är på gång: Lidingö BK har en bronstävling över 2 kvällar, S.t Erik har en den 9 februari och StBF har en den 12 april. Till denna sista kvaltävling gör Mona en separat inbjudan, som dels skickas ut per post till alla klubbar dels läggs ut på hemsidan. – Inför nästa års kvaltävlingar vore det bra om man via FSB kunde få e-postadresser till samtliga distriktets medlemmar (de som har sådan adress vill säga). – DM-SM-lag har spelat första omgången. Endast 17 lag spelade kval. Detta är 10 lag mindre än förra året. – StBF planerar ordna en silverlicenskurs. Göran har kontaktat Kalle Ragnarsson, som är villig att hålla i kursen, som kommer att hållas till hösten, detta för att få med de nya lagarna. I höst kommer också en påbyggnadskurs för dem som har silverlicens, detta med anledning av nya lagar. – Micke skall lägga in en inbjudan till årets Chairman Cup på vår hemsida. Friplats erbjuds om samtliga i laget är förstagångsspelare i Cupen. – FSB har inbjudit till en elittävlingsledarutbildning i Örebro den 16-18 maj. Inbjudna är samtliga svenska tävlingsledare med guldlicens, samtliga tävlingsledare i Bridgefestivalstaben, samtliga distriktstävlingsledare och tävlingsledare från övriga Nordiska länder, som har motsvarande svensk guldlicens. Göran nomineras i egenskap av distriktstävlingsledare. StBF betalar 1000 kronor till varje medlem i distriktet, som är kvalificerad att deltaga. – Göran meddelade att alla tävlingslicenser kommer att revideras av FSB.- För att planera nästa års tävlingar kommer styrelsen att ha en arbetshelg den 31 maj-1 juni. Mona tar hand om lokalfrågan. – Klubbarna uppmanas att snarast komma in med ev ansökningar om sanktion att få arrangera såväl guld- som silvertävlingar nästa säsong. – De fribiljetter, som StBF erhållit från FSB gällande bronstävlingar under SM-veckan, kommer vi att tilldela klubbarna på vår klubbträff. Klubbarna får sedan själva bestämma hur dessa fribiljetter används. – Den 21 februari hålls en utbildning i Ruter för Syrsan/Holmfast och ev Djursholms GK BK. Utbildningen hålls i Södertälje.

6. Ekonomi. Kalle presenterade en dagsaktuell ekonomisk rapport. Vissa poster förklarades. Kalle och Micke tar kontakt med FSB angående vissa oklarheter när det gäller debitering av mästarpoäng. Diskuterades den ekonomiska ställningen. Troligen kommer StBF att gå med förlust detta verksamhetsår, mycket på grund av en stor satsning på olika aktiviteter till klubbarnas fromma. Dessa aktiviteter har inte varit budgeterade. Kalle fick i uppgift att sätta in vår ekonomiska buffert på ett bättre räntegivande konto.

7. Sanktioner. Från Stockholms Dövas BK har inkommit ansökan om silversanktion för Nordiska Mästerskapen för Döva Par den 27 april. Sanktion beviljades.

8. FSB:s utskick angående mästarpoängen. Birgitta, Mats och Kalle har varit i kontakt med S:t Erik BK och SydÖstra distriktet för att gemensamt diskutera FSB.s förslag till debiteringen. FSB:s förslag är att i bronstävlingar debiteras 2:50kr/spelare (gäller såväl par som lag). I silvertävlingar vill FSB debitera 4kr/spelare i såväl par som lag. Detta kommer att bli en väsentlig fördyring för arrangörer med många lag. StBF har till FSB godtagit deras förslag när det gäller bronstävlingar och silvertävlingar för par, men föreslagit en kostnad på 3kr/spelare i silverlagtävling.
9. Klubbfunktionärsutbildningen den 12-13 januari. Torbjörn rapporterade att 19 personer (inklusive Torbjörn och Gunila från StBF) deltog med Thomas Winther som kursgivare. Hela kursen var uppskattad, särskilt de praktiska övningarna. För att i framtiden spara tid och pengar skulle man kunna skicka ut kursmaterialet i förväg för självstudier och korta ner kursen till en dag.

10. Sponsoransvarig. Torbjörn rapporterade en ny syn på sponsorfrågan, som vi skall diskutera mer på vårt arbetsmöte. Speciellt skulle man vilja ha en sponsor (ex ett varumärke) som skulle kunna vända sig till ungdomar och på så sätt stimulera ungdomsbridgen. Vi kan dock tyvärr erbjuda en sponsor mycket litet tillbaka.

11. Klubbträffen den 8 mars. Endast en person har hitintills anmält sig. Anmälningstiden utgår dock först den 20 februari, varför Antonella och Gunila håller koll på inkommande anmälningar. Måndagen den 25 februari kl 16.30 hålls ett möte för att diskutera upplägget av träffen.

12. STOJ. Per Lundquist rapporterade att man har stadgat upp den verksamhetsbild som hittills präglat STOJ. Stoj har nu en hemsida som en länk på S:t Eriks hemsida. Diskuterades hur man skall få juniorerna att spela på klubbarna. Klubbarna bör låta juniorerna spela för en ganska billig tävlingsavgift eller gratis.

13. Inga övriga frågor fanns och åtgärdslistan kontrolleras av Birigtta och Gunila.

14. Nästa möte äger rum tisdagen den 11 mars kl 17.00 i S:t Eriks lokaler.

15. Mötet avslutades.


Vid protokollet: Justeras:
Åtgärdslista: Besöka bridgeskolan för att få flera damer till DM-Lag Mona
Separat inbjudan till StBF:s kval till DM/SM-Par Mona
Boka lokal till arbetsträffen Mona
Inbjudan till Chairman Cup på hemsidan Micke
Fråga FSB angående debitering av mästarpoäng Kalle, Micke
Byta bankkonto Kalle
Kolla anmälningarna till klubbträffen Antonella, Gunila
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80