Kommande tävlingar
06/02 INSTÄLLD ... Plattliret - BK S
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Styrelsemöte STOJ 2008-01-09

Tid: 17.00
Plats: S:t Erik
Närvarande: Lennart Kjellman, Per Lundquist, Kristin Nedlich, Mats Nyberg, Björn Åström.

§ 1 Föregående protokoll

Under föregående möte behandlades följande frågor:
1. Budget för 2008
2. STOJs ekonomi
3. Bidrag till juniorer
4. Register över juniorer i distriktet
5. Stockholms bridgeförbund
6. Fredagsbridgen och rekrytering av nya juniorer
7. Pro Am

Protokollet godkändes, och det slogs fast att punkterna 2-7 skulle diskuteras även vid detta möte.

§ 2 Ekonomi

Inget konto för STOJ har ännu öppnats, men detta ska göras snarast. Mats undersöker om det går att öppna ett konto för STOJ via Stockholms Bridgeförbund.

§ 3 Bidrag till juniorer

Ett förslag till bidragspolicy hade tagits fram, och detta diskuterades. Ett antal justeringar gjordes i förslaget som sedan antogs.

Ett flertal ansökningar om bidrag hade kommit in och följande beslut togs vad gäller ansökningarna:
• Freja Andersson beviljas 400 kronor till startavgiften i JSM par 2007
• Linus Jorenbo beviljas 400 kronor till startavgiften i JSM par 2007
• Johan Nilsson beviljas (för sina söners Martin och Fredriks räkning) 1300 kronor (2*400 kr startavgift + 500 kr resa) för Rikslägret i Falkenberg 2007 och 400 kronor (2*200 kr startavgift) för Rikslägret i Örebro 2008. Sammanlagt 1700 kronor.
• Fredrik Alfredsson beviljas 400 kronor till startavgiften för JSM par 2007 och 850 kronor (400 kronor startavgift + 450 kronor resa) för Rikslägret i Falkenberg 2007. Sammanlagt 1250 kronor
• Eric Arvidsson beviljas 400 kronor till startavgiften för JSM par 2007 och 850 kronor (400 kronor startavgift + 450 kronor resa) för Rikslägret i Falkenberg 2007. Sammanlagt 1250 kronor
• Simon Bech beviljas 400 kronor till startavgiften för JSM par 2007 och 850 kronor (400 kronor startavgift + 450 kronor resa) för Rikslägret i Falkenberg 2007. Sammanlagt 1250 kronor
• Kristin Nedlich beviljas 400 kronor till startavgiften för JSM par 2007 och 850 kronor (400 kronor startavgift + 450 kronor resa) för Rikslägret i Falkenberg 2007. Sammanlagt 1250 kronor

§ 4 Register över juniorer i distriktet

Kristin har från Förbundet Svensk Bridge fått ett register över de juniorer som tillhör klubbar i Stockholmsdistriktet. Eftersom listan i vissa fall var inaktuell och innehöll en del felaktiga uppgifter bestämdes att Kristin ska se över listan.

§ 5 Stockholms Bridgeförbund

Lennart var på Stockholms Bridgeförbunds möte den 17 december 2007 och rapporterade därifrån.

StBf ska ha en klubbträff för klubbarna den 8 mars 2008 och vill eventuellt involvera STOJ i detta. StBf håller ett planeringsmöte inför klubbträffen den 16 januari 2008, och det bestämdes att Lennart går på detta möte för STOJ:s räkning.

Vid mötet den 17 december fick Lennart även en kopia av ett häfte från SISU, där olika fonder som ger bidrag för ungdomsidrott listas. Mats fick detta häfte och ska se om det finns någon lämplig fond som STOJ kan söka bidrag ur.

§ 6 Representant Fredagsbridgen och rekrytering av juniorer

Punkten hann inte behandlas innan mötestiden var slut. Arbetet med att komma på vägar att rekrytera juniorer fortsätter dock som tidigare beslutat.

§ 7 Pro-Am

Punkten hann inte behandlas innan mötestiden var slut. Arbetet med att förbereda inför Pro-am-tävlingen den 19 mars 2008 fortsätter dock som tidigare beslutat.

§ 8 Nästa möte
Nästa möte hålls 13 februari 2008 på S:t Erik.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80