Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Styrelsemöte STOJ 2007-11-07

Tid: 17.00
Plats: S:t Erik
Närvarande: Krister Ahlesved, Lennart Kjellman, Per Lundquist, Kristin Nedlich, Mats Nyberg, Björn Åström.

§ 1 Föregående protokoll

Under föregående möte behandlades följande frågor:
1. Våra roller i styrelsen
2. Styrelsearvode och projektarvode
3. Eventuellt skicka en representant till Stockholms Bridgeförbunds styrelsemöten.

Vid detta möte beslutades:
1. Att stå fast vi den rollfördelning som beslutades vid förra mötet
2. Att slå fast de arvoden som beslutades om vid förra mötet, även om det framfördes att styrelsearvodet kanske är i största laget.
3. Att Kristin, Lennart och Walter Bergman ska alternera att representera STOJ vid Stockholms Bridgeförbunds styrelsemöten.

§ 2 Budget för 2008
Mats presenterade ett budgetförslag fram till 080631 då nuvarande budgetår slutar. Mats har även tagit över kassan från Birgitta Ternblad. Kassan innehåller för närvarande 4728 kronor (071107). I budgeten balanseras intäkter och utgifter, medan den nuvarande kassan ska upprätthållas som buffert. Styrelsen antog detta budgetförslag som budget för perioden 071107-080631.

§ 3 Ekonomi
Det beslutades att Mats ensam ska teckna STOJs konto och att han ensam ska vara attestberättigad.

§ 4 Bidrag till juniorer
Ett antal ansökningar om bidrag för bland annat JSM och Riksläger hade kommit in till Kristin. Styrelsen tyckte att det är svårt att veta exakt hur det är tänkt att arbetsgången för bidragsansökningar ska vara. Det beslutades dock att ansökningsförfarandet ska systematiseras och Mats fick i uppgift att ta fram en ansökningsblankett för bidrag.

§ 5 Fredagsbridgen
Kristin rapporterade att bridge på fredagar rullar på som planerat och att det har skett en viss ökning av antalet deltagare. Det har också skapats en blogg där det läggs upp intressanta brickor med mera från fredagarna: » länk.

§ 6 Pro-Am
Kristin och Lennart presenterade ett par alternativ till när nästa Pro-Amtävling ska hållas. Styrelsen enades om att den 19 mars 2008 ska gälla som preliminärt datum. Kristin, Lennart och Walter Bergman arbetar vidare med förberedelserna för Pro-Amtävlingen.

§ 7 Representant till Stockholms Bridgeförbunds styrelsemöten
Se punkt § 1.1

§ 8 Övriga frågor
En egen hemsida för STOJ diskuterades. Styrelsen beslutade att vi ska försöka få igång en hemsida.

§ 9 Nästa möte
Nästa möte hålls 5 december 2007 på S:t Erik.
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80