Kommande tävlingar
16/07 INSTÄLLD - Walthers Bildelar G
24/07 SM Par Dam - Omgång 1
24/07 Swedish Open Junior Pairs - Om
Rapporterade tävlingar
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
26/01 Rimbo BK - Jubileumsguld
Stockholms Bridgeförbund
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Kanslitelefon 0730 488 118
Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2007-12-17
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Birgitta Ternblad
Gunila Langius
Mats Bud
Micke Almgren
Mona Bergström
Antonella Pirrone(fr o m §5)
Torbjörn Herngren
Frånvarande: Kalle Persson och Göran Sallstedt ( dock närvarande under senare delen av § 4 för tävlingsrapportering)

Delges via StBF:s hemsida och påminnelsemail till klubbarna att titta på hemsidan.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes. Birgitta hälsade särskilt STOJ:s representant Lennart Kjellman välkommen.

2. Protokollet från styrelsemötet den 14 november 2007 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. V-U-beslut. Inga beslut har tagits.

4. Tävlingsverksamheten. Mats rapporterade att inbjudan till DM/SM-LAG har gått ut till de medlemmar i distriktet som har en fungerande e-postadress registrerad hos Svensk Bridge samt att inbjudan finns på vår hemsida. Stockholmsserien flyter på och rapporteringen från lagen fungerar bra. Klubbarna bör uppmärksammas på att endast division 1 spelar 28 brickor, i division 2 och 3 spelas bara 24 brickor/match. Mona rapporterade att Dam-Ligan rullar på bra.
Inbjudan till kvaltävlingar för DM-Par finns på hemsidan och alla klubbar med e-post-adress har fått inbjudan via mail.
Inbjudan till den planerade funktionärsträffen den 12-13 januari 2008 har gått ut till samtliga klubbar. Hittills har 5 anmälningar kommit in, vilket är tillräckligt för att träffen skall bli av. Hotell Oden är inbokad som konferenslokal. Vi försöker föra ut budskapet ännu en gång om denna träff för att försöka få flera deltagare.
Göran rapporterade att tre kavltävlingar i DM-Veteraner ägt rum: Polisen hade 8 par, Alvik BC hade 5 par och S:t Erik 27 par. En kvaltävling återstår. På grund av att så få klubbar ställt upp som arrangörer av veterankvaltävlingar kommer StBF att undersöka vad som kan göras för att få fler klubbar att ställa upp.
Inbjudan till det sista DM-Par-kvalet, som går i april, distribueras i slutet av februari.

5. Ekonomisk rapportering. Kalle rapporterade via Birgitta att ekonomisk redovisning kommer att sändas till samtliga i styrelsen i mellandagarna.

6. Sanktioner. Inga sanktioner har beviljats.

7. FSB:s utskick angående mästarpoängen. Birgitta redovisade synpunkter som inkommit från S:t Erik. Utsågs Birgitta, Kalle och Mats
(sammankallande) till en arbetsgrupp för att sammanställa våra synpunkter i frågan.

8. Rapport från Mona angående kontakt med SISU. Mona har fått ett häfte med namn på olika organisationer där STOJ kan söka bidrag. Ett häfte sätts in i vår pärm och ett häfte får STOJ, som själva får söka bidrag.

9. Rapport från sponsor-och- klubbansvariga. Torbjörn har varit i ytterligare kontakt med olika sponsorer och skall arbeta vidare på detta. STOJ ombads att komma med förslag på sponsorer med en ”yngre profil”.
Antonella har ordnat S:T Eriks bridgeskolas lokaler för vår klubbträff i mars 2008. Bridgeskolan vill inte ha pengar för hyran av lokalen, men är öppna för att i utbyte vid behov få hjälp av StBF. Mats Qviberg var tyvärr upptagen denna dag, men Jan Kamras är villig att komma. Ett arbetsmöte för att planera klubbträffen närmare hålls den 14 januari 2008 kl 16.30, där alla som kan i styrelsen deltar. Under tiden samlar Antonella och Gunila in de idéer som framkommer. Inbjudan skall skickas ut per post till alla klubbar senast i slutet av januari.
Efter träffen ordnar vi en bridgetävling med annorlunda uppläggning. Kalle får i uppdrag att ordna denna tävling och att kolla med S.T Erik att den går att genomföra.
Träffen kostar inget för medlemmarna och vi bjuder på lunch.

10. Ungdomsbridgen STOJ. Lennart Kjellman rapporterade att fredagsbridgen löper på.
Man har diskuterat olika tillvägagångssätt för att komma ut på andra ungdomsställen och propagera för bridgen. Man skall kontakta Carina på FSB för att få reda på hur många juniorer som finns i distriktet och var man kan få kontakt med dem.
En Pro-Am-tävling planeras till den 19 mars 2008.

11. Övriga frågor. Stadgarna skall ses över. Arbetsgrupp blir Birgitta, Gunila och Göran.

12. Åtgärdslistan. §§ 6 och 7 från föregående protokoll har inte åtgärdats. Dessa §§ skall ses över.

13. Nästa möte. Nästa möte söndagen den 3 februari 2008 kl 11.30.

14.Mötetavslutades.


Vid protokollet Justeras:


Gunila Langius BirgittaTernbladSvenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80