Kommande tävlingar
06/02 INSTÄLLD ... Plattliret - BK S
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Stockholms Bridgeförbund
c/o Birgitta Ternblad
Nackagatan 29, 3 tr
116 47 Stockholm
Tfn 08-30 62 78, mobil 0703-98 56 93
Kanslitelefon 0730-488 118

Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2007-11-14

Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12

Närvarande: Birgitta Ternblad
Kalle Persson
Gunila Langius
Mats Bud
Micke Almgren
Mona Bergström
Antonella Pirrone
Torbjörn Herngren
Frånvarande: Göran Sallstedt (dock närvarande vid första delen av § 4).

Delges via StBF:s hemsida. Dessutom påminns STOJ och de klubbar, som har e-postadress, att titta på hemsidan.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes. Ordförande hälsade Kristin Nedlich, representant från STOJ, särskilt välkommen.

2. Protokollet från styrelsemötet den 10 oktober 2007 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. V-U-beslut:
De Dövas BK har fått sanktion för tre tävlingar av V-U.

4. Tävlingsverksamheten. Göran rapporterade att 32 par deltog i DM-Damer och att 35 par deltog i DM-Mixed. Tävlingarna genomfördes utan problem och med sponsrade rondpriser till damerna och mixed-paren från Firman Mr Muscle och Restaurant Ät Gott samt sponsrade priser till de tre första paren i mixedtävlingen från Mr Muscle.
Lidingö har genomfört kvaltävling till DM-Veteraner (5 par deltog). Tävlings-och funktionärsutbildningen, som skall äga rum den 12-13 januari 2008, administreras av Birgitta och Göran.
DM-Damers plaketter, som inte delades ut efter tävlingen, bör delas ut vid lämpligt tillfälle till de berörda. Foton av samtliga segrare i DM-tävlingarna bör tas och läggas in på hemsidan. Respektive tävlingsansvarig undersöker hur detta kan verkställas.
Mona rapporterade att det förekommit kritik mot informationen när det gällde såväl DM-damer som DM-mixed, detta trots att e-post gått ut till samtliga klubbar och damer med funktionerande e-postadress. I S:t Eriks lokal syns vår anslagstavla för dåligt. S:t Erik kommer att annonsera samtliga tävlingar, som äger rum i deras lokaler, på sin hemsida (alltså även StBF:s tävlingar). Respektive tävlingsansvarig tar kontakt med Tora Philip, S:t Eriks BK, så att tävlingen kommer in på S:t Eriks hemsida. Birgitta frågar Tora om vi kan få byta plats för vår anslagstavla, så att den syns bättre.
Stockholmsserien har färre lag i 4 grupper på grund av sena återbud.
Mats och Micke håller på att planera DM-Lag. Inbjudan skickas senast under november månad via e-post till spelare i distriktet med fungerande e-postadress samt även via vanlig post till föregående års lagkaptener.
FSB har begärt att StBF skall bistå med tävlingsledare under SM-veckan. Kalle blir ansvarig för detta.
StBF:s Bridge-Mate, som lånades ut förra året och även skall lånas ut i år, ger oss 30 fribiljetter till FSB:s bronstävlingar. Kalle undersöker hur dessa biljetter skall distribueras.

5. Ekonomisk rapportering. Kalle Persson rapporterade att inbetalningar för de olika tävlingarna fungerat bra, mycket bättre än föregående år. Allsvenskans lag har alla betalt, av DM-lagen har 2 lag inte betalt och i Stockholmsserien har 6 lag inte betalt, i Damligan har 2 lag inte betalt och samtliga kvalklubbar har betalt sina avgifter. Beslöts att de lag, som inte betalt före den 1/1 2008, måste betala dubbel avgift.

6. Sanktioner. Se §3 ovan

7. Kort rapport från Riksstämman. De av oss i styrelsen, som inte deltog, samt klubbarna har informerats via ”Bullen 2”. Då inga ytterligare frågor rörande Riksstämman fanns, avslutas ärendet.

8. Kontakt med SUS. Mona rapporterade att hon undersöker vidare för att utröna hur man kan få stipendier till ungdomsverksamheten.

9. Sponsor-och klubbansvarig. Torbjörn håller på att ta kontakt med olika sponsorer. Antonella håller på att ordna lokal för den klubbträff vi planerar att ordna den 8 mars 2008. Helst bör vi skicka ut inbjudan före jul. Med tanke på klubbträffen skjuter vi fram besöken på klubbarna.

10. Ungdomsbridgen – STOJ. I fortsättningen kommer en deltagare från STOJ att vara med på våra styrelsemöten och dessa juniorer får också protokollet sig tillskickat. De juniorer, som kommer att vara med, är Kristin Nedlich, Walter Bergman eller Lennart Kjellman. Kristin rapporterade att några juniorer från vårt distrikt varit med på ett Riksläger, och att det var mycket uppskattat. Antalet bridgeintresserade ungdomar har ökat och varje fredag har man nu 10-12 ungdomar på S:t Erik. Man planerar en PRO/AM- tävling den 19 mars 2008, som arrangeras av STOJ och där överskottet går till ungdomsverksamheten.

11. Korpbridgen 2007/2008. Korpbridgen rullar på utan problem. Korpmixeden, som spelas på S:t Erik lördagen den 1 december 2007, är öppen för alla mixedpar som tillhör FSB.

12. Övriga frågor. Gunila ser till att kansliinformation via e-post distribueras till styrelsen. Björn Gustafsson inbjuds till vårt styrelsemöte söndagen den 3 februari 2008. Arbetsdagen den 28 oktober har redan rapporterats till de styrelsemedlemmar, som inte deltog, via e-post.

13. Åtgärdslistan. Samtliga punkter har åtgärdats utom punkt 4 och 5. Micke och Kalle skall besöka BK Syrsan-Holmfast så snart tillfälle ges för att lära ut hanteringen av ”Ruter”.

12. Nästa möte. Nästa möte äger rum måndagen den 17 december 2007 kl 16.30 i S:t Eriks lokaler (ett kortare möte).
Påföljande möte äger rum söndagen den 3 februari 2008 kl.11.30 i S:t Eriks lokaler. Vi planerar då att ha ett längre möte, vilket ger Björn Gustafsson tillfälle att ventilera sina idéer.

Vid protokollet: Justeras:


Gunila Langius Birgitta Ternblad

Åtgärdslista:
1 Administrera klubbfunktionärsträffen Birgitta, Göran
2 Fortsätta sponsorjakten Torbjörn
3 Ordna lokalfrågan inför klubbträffen Antonella
4 Fortsatt kontakt med SUS Mona
5 Kansliinformation via FSB skall anskaffas Gunila
6 Fråga S:t Erik angående anslagstavlans placering Birgitta
7 Inbjuda Björn Gustafsson till mötet 3 februari 2008 Gunila
8 Ta reda på hur biljetterna från Bridge-Mate distribueras Kalle
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80