Kommande tävlingar
09/11 Manfred Kamras Minne
16/11 Uppsala lagguld
07/12 Malmö BK - Guldtävling
Rapporterade tävlingar
13/10 Enköpings BS - Enaträffen
07/09 SM Par Junior - omgång 4
07/09 SM Par Junior - omgång 3
Stockholms Bridgeförbund
S:t Paulsgatan 20
118 48 Stockholm
Tfn 08-702 93 11


Protokoll från sammanträde i Stockholms Bridgeförbund 2007-08-26
Plats BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12
Närvarande: Anna Roos
Mona Bergström
Micke Almgren
Gunila Langius
Kalle Persson
Mats Bud
Birgitta Ternblad

Frånvarande: Göran Sallstedt och Leif Tärnström

Delges via StBF:s hemsida.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

2. Protokollet från styrelsemötet den 6 juni 2007 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapportering. Kalle Persson lämnade en resultatrapport för verksamhetsåret.

4. Sanktioner. De Dövas SM och Näsby BS silvertävling i november sanktionerades.

5. Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Beslöts att lägga in årsmöteshandlingarna på StBF:s hemsida i god tid före årsmötet samt att även skicka handlingarna via mail till de klubbar, som har e-postadress.

6. Årsmötet. Beslöts att sända samtliga klubbar kallelse till årsmötet med post.

7. Tävlingsverksamheten.
DM individuellt diskuterade. Fick ställas in 2006 beroende på för lite deltagande. Beslutades att försöka lägga ut tävlingen på entreprenad. Micke ska fråga Tomas Persson Täby bridgen om han är intresserad av att ta hand om tävlingen, som skall anordnas som silver med 38 brickor.

StBfs hemsida.
Det finns vissa uppgifter på StBf:s hemsida som inte är korrekta vad gäller spelprogrammet för 2007/2008. Programmet gicks igenom och Anna åtog sig att rätta felaktigheterna på hemsidan.

Inbjudan till förbundets lagtävlingar har skickats ut en gång i juli men ska skickas en gång till nu. Dessutom beslutades att 10 – 13 september ska inbjudan till Allsvenskan div 4 läggas ut under ligaspelet på BK St Erik.

Förbundets partävlingar.
Vad gäller veterankval och DMpar kval skulle Göran tala med de klubbar som anordnade kval förra året om de ställer upp även i år. Anna kontaktar Göran för att fråga vilka besked han fått.
När det gäller förbundets par-tävlingar bör två TK finnas precis som för lag. Mona tillfrågades och lovade ställa upp. Fastslogs att en uppdelning på damer samt mixed på ena TKn och par samt veterankval på den andra TKn borde vara en bra uppdelning.

Stockholmsserien.
Beslutades att även div 2 ska spela 24 brickor, precis som tidigare div 3 och div 4. I division 1 spelas fortfarande 28 brickor.
Angående vilka som kan delta i Stockholmsserien beslutades om följande skrivelse:
Spelare som kan delta i Stockholmsserien ska vara medlemmar i Svensk Bridge eller annat nationellt förbund. Beslöts att hemmalaget ska bjuda på fika oberoende av spellokal. Troligtvis kommer div 4 bara att spelas på dagtid.

8. Övriga frågor.
Birgitta tar kontakt med FSB för att utröna varför StFB inte fått någon ersättning för utlånade Bridge-Mate till SM-veckan. Micke tar kontakt med FSB angående vår ”gamla” hemsida. Vi vill få länken ”Medlem på nätet” överförd till hemsidan i spader. Distriktstävlingsledare: 29-30 september hålls en konferens för distriktstävlingsledare i Örebro. Göran och Mats kommer att delta.

Riksstämma 19 o 20 oktober.
Beslutades att precis som förra året föreslå årsmötet att de medlemmar i styrelsen som vill och kan åka, ska göra det. På mötet sa Kalle, Mats, Micke och Birgitta ja. Birgitta ska fråga Mona, Gunilla och Göran om de kan åka.
9. Nästa möte.
Nästa möte hålls en timme innan årsmötet, söndagen den 23 eptember
2007 kl 12.00.

10. Mötet avslutades.

Vid protokollet Justeras:

Gunila Langius Anna Roos

Åtgärdslista:
1. Förfrågan angående DM Individuellt Micke
2. Ändra spelprogrammet på hemsidan Anna
3. Dels lägga in årsmöteshandlingarna på hemsidan dels skicka
dem till klubbarna Gunila
4. Vilka klubbar ordnar DM/kval? Göran, Anna
5. Fråga FSB angående ersättning för bridge-mate Birgitta
6. Fråga FSB angående överföring av länk till vår hemsida Micke
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80