Kommande tävlingar
03/10 INSTÄLLD... Jubileumsguld
04/10 INSTÄLLD...BK Tre Sang - Jubil
24/10 SM Par Junior, direktfinal
Rapporterade tävlingar
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
08/02 Plattliret - BK S:t Erik
Stockholms Bridgeförbund
Verksamhetsberättelse 2006-2007

Verksamhetsberättelse för Stockholms Bridgeförbund 2006-2007

Styrelsen har under mandatperioden 2006-2007 haft följande sammansättning:

Ordförande och administrativt ansvarig Anna Roos
Vice ordförande Karl Persson
Tävlingskommitté
- lagtävlingar Mats Bud, Mikael Almgren, Mona Bergström
- partävlingar Göran Sallstedt
Sekreterare Gunila Langius
Kassör Karl Persson
Suppleant 1 Gunila Langius
Sppleant 2 Leif Tärnström
SKBF Birgitta Ternblad
StUBF, utbildningsansvarig vakant

VU har under verksamhetsåret bestått av Anna Roos, Karl Persson. TK för lag resp. par har adjungerats beroende av frågeställning.

Styrelsen har förutom kommitté- och VU-möten haft nio protokollförda sammanträden.

Vid distriktstämman i Uppsala representerades distriktet av Anna Roos, Göran Sallstedt, Mats Bud, Mikael Almgren och Gunila Langius.
Förutom ovanstående uppdrag har flera av styrelsens medlemmar agerat som serieledare i Stockholmsserien, administrerat DM-lag, DM-partävlingar, Stockholmsrallyt och utfört registrering av rankingfiler för distriktets tävlingar.

Information till medlemmarna – hemsida på Internet och brevutskick
Stockholms Bridgeförbund har, som komplement till Förbundet Svensk Bridges hemsida, haft en egen hemsida på Internet tom den 28 februari 2007. De som besökt hemsidan har hittat tävlingsresultat, inbjudningar, regler och uppgifter om medlemmarna i styrelsen.

Cirka tio utskick med inbjudningar till distriktets tävlingar samt styrelseprotokoll har sänts ut under året. StBF informerar via E-post de klubbar och enskilda medlemmar som anmäler intresse för inbjudningar till förbundets tävlingar, resultat, styrelseprotokoll och annan information som lämpar sig att skicka med E-post. Ett fåtal mottagare får utskicken per brev.

Förtjänsttecken

Göran Sallstedt har tilldelats Förbundet Svensk Bridges förtjänsttecken i silver.

Medlemsredovisning (siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår)

Stockholms Bridgeförbund redovisar 3078 (3059) medlemmar fördelade på 40 (42) klubbar. Årsavgiften har varit 230 kr till Förbundet Svensk Bridge och 40 kr till Stockholms Bridgeförbund.

Ekonomi (siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår)
Omsättningen har under året uppgått till 230.500 (285.693). Resultatet under året blev 1.256 (35.305). Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till separata resultat- och balansräkningar.

Tävlingsverksamheten har gått med underskott. För att stimulera intresset för deltagande i SM/DM har vi sponsrat en del av startavgifterna till Svensk Bridge och vi har försökt att öka trivseln vid våra DM-tävlingar med blommor, frukt, godis och med sponsrade priser (se nedan).

Utbildningsverksamheten 2006-2007
Klubbarna har inbjudits till utbildning i Ruter, men på grund av bristande intresse har utbildningen ställts in.

Tävlingsverksamheten
SM/DM par
Styrelsen har fortsatt förra årets framgångsrika koncept med kvaltävlingar för öppna DM/SM-par och DM/SM par Veteraner samt direkt DM-final/SM-kval för övriga klasser (Damer, Mixed).
Startavgifterna har liksom förra året varit subventionerade av distriktet.
Till varje DM-final utgick inbjudan till distriktets alla klubbar samt direkt e-post enligt nedan.
I varje final utdelades glasplaketter till de 3 främsta paren samt blommor till segrarna förutom nedan nämnda priser. Distriktet bjöd på frukt och godis.

TK par har lagt ned ett stort arbete på att intressera spelare för att delta samt att ordna sponsorer till priser.

Öppna DM par
Samtliga klubbar i distriktet med kapacitet att ordna kvaltävlingar kontaktades såväl skriftligt som muntligt. Påminnelse om kvalheaten gick ut med e-post till alla spelare i distriktet som anmält e-post-adress i "Medlem på nätet".

5 klubbar genomförde kvalheat: Alvik BC, BK S:t Erik, Arla BK, Lidingö BK och Nynäshamns BK.

117 par deltog i kvalen mot 116 förra året, vilket gav 15 platser i SM-finalen (förra året 16).

DM-finalen spelades på BK S:t Erik med 32 par (62 brickor). TL var Göran Sallstedt (fredag) och Mikael Almgren (lördag).

DM par Veteraner
Samtliga klubbar i distriktet med kapacitet att ordna kvaltävlingar kontaktades såväl skriftligt som muntligt. Dessutom gick inbjudan ut per e-post till alla spelare i distriktet - födda 1949 eller tidigare - som anmält e-post-adress i "Medlem på nätet".

5 klubbar genomförde kvalheat: Alvik BC, Lidingö BK, Sthlms-Polisens BS, Botkyrka BS och BK S:t Erik.

67 par deltog i kvalen (förra året 72 par), en minskning med 5 par. Distriktet fick 6 platser i SM-finalen
(förra året 6). DM-finalen spelades i BK S:t Eriks lokaler med 24 par (46 brickor). Göran Sallstedt var TL.

DM par Damer
Samtliga spelare i förra årets DM-final kontaktades. Dessutom gick inbjudan ut per e-post till alla damer i distriktet, som anmält e-post-adress i "Medlem på nätet".

DM-finalen omfattade 44 brickor = 22 ronder. 36 par spelade förra året, 38 par spelade i år! Distriktet fick därmed 4 platser i SM-finalen (förra året 5). Rondpriser delades ut, sponsorer var Restaurang Ät Gott och Zeta. Göran Sallstedt var TL

DM par Mixed
Samtliga spelare i förra årets DM-final kontaktades. Dessutom gick inbjudan ut per e-post till alla spelare i distriktet, som anmält e-post-adress i "Medlem på nätet".

DM-finalen spelades över 44 brickor = 22 ronder. I DM-finalen deltog 36 par (förra året 48 par). Distriktet fick därmed 3 platser i SM-finalen (3 förra året). Göran Sallstedt var TL

DM Individuellt
DM-individuellt blev tyvärr inställt. Förra året 20 deltagare.

Distriktsmästare partävlingar:

Öppna Par Krister Ahlesved -- Jonas Pettersson

Veteraner Tora Philip – Lars Andersson

Damer Christina Blomberg -- Margaretha Norbäck

Mixed Christina Blomberg – Kenneth Bäckström

SM-finaler, partävlingar
Finalerna spelades under SM-veckan i Jönköping under juli-augusti 2007. Bästa placering fick Ylva Strandberg – Thomas Magnusson med guld i mixed.

Placeringar i SM-finalerna för dem som kvalat i StBF (par med * har kvalat i annat distrikt):

SM Par Damer 28 – 29 juli 2007 (48 par):
4. *Kerstin Strandberg – Pytsi Flodqvist 9216 9278
BK S:t Erik – Ystads BS
8. Marie Lindblom – Sofia Rydman 996 78200
BK S:t Erik
9. Kristina Treufelt – Vivianne Ås 2079 8617
Skärholmen BK-BK Tre Sang
Christina Blomberg – Margareta Norbäck 1933 8660
BK S:t Erik – Lidingö BK
Charlotte Bjurling – Eva Gunnarsson 4413 12598
BK S:t Erik – Mölnlycke BS


SM Par Veteraner 30 – 31 juli 2007 (48 par):
8. Tommy Eneqvist - Åke Hägglund 2243 2241 Tyresö BK - BK S:t Erik
18. Eva-Liss Göthe – Peter Backlund 5285 244
BK S:t Erik
19. Tora Philip - Lars Andersson 7780 13156
BK S:t Erik
25. Jan Larsson – Christer Nilsson 5220 89502
BK S:t Erik
33. Bruno Hedenstedt – Erik Lindqvist 9252 8809 Tyresö BK
45. Kjell Fagerberg – Conny Lövgren 9024 24860
BK S:t Erik

SM Par Mixed 1 – 2 augusti 2007 (52 par):
1. Ylva Strandberg – Thomas Magnusson 9266 9267
BK S:t Erik – Näsby BS
14. Christina Blomberg – Kenneth Bäckström 1933 9185
BK S:t Erik
20. *Helena Svedlund – Bengt-Erik Efraimsson 17622 127
BK S:t Erik
26. Margareta Thunberg – Mart Altmäe 9232 5914
Bk S:t Erik

SM Par Öppna 3 – 5 augusti 2007:

Kval 3 augusti (170 par, 52 par till A-final):
1. Fredrik Nyström – Fredrik Wrang 18356 8652
BK S:t Erik – Näsby BS (spelade ej finalen)
9. Bengt-Erik Efraimsson - Anders Morath 127 4664
BK S:t Erik
18. Sven-Olof Flodqvist - Åke Sjöberg 9027 9207
BK S:t Erik
Mats Axdorph – Johnny Östberg 2053 2051
BK S:t Erik.
40. Thomas Magnusson –Anders Palmgren 3693 8652 Näsby BS – S:t Erik
44. Mart Altmäe - Mikael Lindblom 5914 5094
BK S:t Erik
(ovanstående par till A-final, resten till B-final)

58. UllaBritt Goldberg - Lars Goldberg 12649 9298
BK S:t Erik - ABB BK
64. Fredrik Wahlberg – Johan Wahlberg 20396 23539
BK S:t Erik
69. Mari Lindblom – Sten Bergqvist 996 4922
BK S:t Erik
78. Pär Andersson - Per Clarin 12130 1053
BK S:t Erik
83. Bo Grunander - Lars Norbäck 10580 2809
Lidingö BK
103. Gunnar Andersson - L-G Magnuson 18507 2038
ABB BK - BK Riddarsporren
143. Peter Backlund – Hans Göthe 244 9054
BK S:t Erik
1 *Olle Carlsson – Johan Dieden 6864 10388
BK S:t Erik – BK Lavec
157. Rolf Mattsson- Anders Söderstedt 12552 9228
BK S:t Erik

A-final 4 – 5 augusti (52 par):
5. Mats Axdorph – Johnny Östberg 2053 2051
BK S:t Erik
15. Jan Selberg – Bo Sundell 11074 3413
BK S:t Erik – Storsjöbygden
18. Thomas Magnusson – Anders Palmgren 3693 1340 Näsby BS - BK S:t Erik
28. Mart Altmäe - Mikael Lindblom 5914 5094
BK S:t Erik
31. Sven-Olof Flodqvist - Åke Sjöberg 9027 9207
BK S:t Erik
32. Bengt-Erik Efraimsson - Anders Morath 127 4664
BK S:t Erik

B-final 4– 5augusti (71par):
4. Mari Lindblom – Sten Bergqvist 996 4922
BK S:t Erik
15. Rolf Mattsson – Anders Söderstedt 12552 9228
BK S:t Erik
25. Pär Andersson - Per Clarin 12130 10538
BK S:t Eskil - BK S:t Erik
29. Bo Grunander – Lars Norbäck 10580 2809
Lidingö BK
66. *Olle Carlsson – Johan Dieden 6864 10388
BK S:t Erik - BK Lavec

SM-lag Veteraner:
I lag Sällsten, som kom 2:a, ingick Inger och Ric Sällsten, BK S:t Erik.

Stockholmsrallyt

I årets rally ingick 8 partävlingar varav 2 utgick och följande 6 silvertävlingar genomfördes: StBF Årsmötessilver, S:t Erik Annandagssilver, BK Två Ess Mellandagsbarometer, S:t Erik Trettondagssilver, DM Mixed och Korpens Par.

Arrangören svarade för att resultatlistan och 10 kr per spelare skickas till StBF. Beloppet gick oavkortat till prispotten. Rallypoäng utdelas till varje spelare: 1:a plats 15 poäng, 2:a 12 poäng, 3:e 10 poäng, 4:e 8, 5:e 7 osv tom 11:e 1 poäng. Guldpoäng utdelas till 1:an, 2:an och 3:an i rallyt. Priser: 1:a pris 3000 kr, 2:a 2000 kr, 3:e 1000 kr, 4:e 600 kr, 5:e 500 kr. Poängställningen har fortlöpande redovisats på StBF:s hemsida.

I rallyt deltog 328 par och 124 deltagare tog rallypoäng.

Rallyt vanns av Tore Storemo, tvåa blev Lars-Ove Karlsson och trea Gudrun Strandberg.

Lagtävlingar
Stockholmsserien 2006-2007
I Stockholmsserien spelade denna säsong 66 (65) lag i fyra divisioner samt en Dagserie i division 4. Division 1 bestod av åtta lag. I division 2 spelade 16 lag uppdelade på en nord- och en sydgrupp. Division 3 bestod av 32 lag som spelade i fyra grupper. Division 4 DAG bestod av 5 lag.
Segrare blev:
Div I S:t Erik, Ville
Div II N Lidingö, Margaretha
Div II S S:t Erik, “Birdbridge”
Div III N Stockholmspolisen
Div III S S:t Erik, Tomas
Div III V Styrelsen (StBF)
Div III Ö S:t Erik, Kort & Gott
Div IV Dag S:t Erik,Tora

DM-lag Damer 2006-2007
Serien spelades i två divisioner med 6 lag i vardera divisionen. Division 1 vanns av Lag Strandberg. I laget spelade Kerstin Strandberg, Madeleine Swanström, Ulla-Britt Goldberg, Eva-Liss Göthe, Ylva Strandberg och Gudrun Strandberg. Division 2 vanns av Lag S:t Erik Spader Madam. I laget spelade Mona Bergström, Mari Lindblom, Ulla Ericson, Eva Wiklander, Sofia Ryman, Birgitta Nilsson och Kelly Barsk.

SM/DM-lag
I DM-lag spelade 28 lag (24 lag förra året). 7 grupper om 4 lag spelade kval. De bästa 2 i varje grupp samt bästa 3:an gick vidare till DM-finalen, där alla mötte alla. Distriktsmästare blev lag Kämpe och där spelade Peter Backlund, Kerstin Strandberg, Madeleine Swanström, Kjell Swanström och Einar Pyk.

Fyra lag spelade SM-semifinal, nämligen Kämpe, Berik, Perssons Pack och Båt. Lag Berik och lag Perssons Pack kom tvåa i sina respektive grupper. Inget lag gick vidare till finalen.

Allsvenskan elitserien, div II och III (arrangeras av Förbundet Svensk Bridge)

Placering för de lag som tillhör Stockholmsdistriktet:

Elit
6 Näsby BS

Div II Mellersta
1. BK S:t Erik, Hella (uppflyttning till division 1)
3. BK S:t Erik, Morot
4. BK S:t Erik, Båt
5. BK S:t Erik, Eskil
6. BK S:t Erik, Huvet
7. BK S:t Erik, Bahaj
8. BK Herkules
10. BK S.t Erik, Kämpe

Div III Stockholm
1. BK S:t Erik Galleri (uppflyttning till div II)
2. Tyresö BK
3. BK S:t Erik, Groggy
4. BK S:t Erik, Maran
5. BK S:t Erik, Weiler
6 BK S:t Erik, På Kryss
8. BK S:t Erik, Flodhäst
9. BK S:t Erik, Ternblad
10.BK S:t Erik, Lars OA

Allsvenskan div IV Stockholm
I Allsvenskan div IV spelade 2 grupper med 13 lag (17 förra året). I grupp A segrade Lidingö BK i grupp B segrade BK Stjärnskotten. Bägge lagen uppflyttas till div III. Efter särspel mellan de lag, som kom 2:a i respektive grupp, flyttas även lag BK Två Ess upp till div III.

Juniorer
JSM-lag
Eric Arvidsson och Fredrik Alfredsson, båda från BK S:t Erik, ingick i det vinnande laget. Övriga spelare i laget kom från andra distrikt. Tvåa blev Lag Freja och där spelade Freja Andersson Norra Reals BK samt Kristin Nedlich och Linus Jorenbo, båda från BK S:t Erik.

JSM-par
Eric Arvidsson BK S:t Erik placerade sig bäst från Stockholm. Han vann tillsammans med Karl Asplund Upsala BS. Tvåa kom Simon Bech S:t Erik i par med Andreas Jansson Malungs BK.
På åttonde plats kom Andreas Ziethén Arla BK och nia kom Linus Jorenbo – Kristin Nedlich St Erik.

Vid EM för juniorer deltog Simon Bech BK S:t Erik i det svenska juniorlaget.
Vid EM för flickor deltog Freja Andersson Norra Reals BK och Kristin Nedlich BK S:t Erik. Laget tog en bronsmedalj.

Korpverksamheten
Korpbridgen har under säsongen 2006-2007 spelat de sedvanliga lagtävlingarna. Seriespelet spelades i två grupper med 18 deltagande lag (förra året 21 lag). I division 1 segrade SEB 2, i division 2 Arla.
Partävlingen vanns av Lars Andersson och Ulf Lundgren.
Mixedtävlingen vanns av Mona Asplund och Hilding Rune.


Stockholm den 31 augusti 2007


Anna Roos Gunila Langius Karl PerssonMikael Almgren Mona Bergström Mats Bud

Göran SallstedtSvenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80