Kommande tävlingar
17/04 INSTÄLLD ... Laholms BK - Guld
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - INSTÄLLD
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2007-06-14PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2007-06-14

Närvarande: Leif Sundqvist
Peter Glans
Eva Ribbenberg
Birgitta Wiberg
Kent Sjöberg
Sven-Åke Arvendahl

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll den 8 maj 2007 gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Eva Ribbenberg lämnade en ekonomisk redovisning av föreningens ekonomi. Det finns inget anmärkningsvärt att rapportera. Föreningens ekonomi är god.

4. Pensionärsklubbens City:s hyresavtal
City:s ordförande Sven-Åke Ohlsson har varit i kontakt med Leif Sundqvist angående hyresavtalet och eventuell flyttning från lokalen. Avseende hyresavtalet anser styrelsen att det är gällande med de villkor som är satta. Styrelsen är beredd att fr o m den 1 september 2007 godta en hyressänkning till 400 kronor under förutsättning att City ser över sina egna kostnader.

5. Rapport från MBF:s styrelsemöte
Leif Sundqvist redovisade protokoll från MBF:s sammanträde 17 april.

6. Ansvariga Sommarbridge
29 maj Partävling Kent Sjöberg
5 juni Partävling Leif Sundqvist
12 juni Partävling Kent Sjöberg
19 juni Partävling Liane Svensson
26 juni Partävling Leif Sundqvist
3 juli Partävling Liane o Ulla
7 augusti Sommarbarometer, Kent Sjöberg

7. Avslutande av de gamla klubbarna
SBK och BK Allians uppmanas att lämna protokoll till Leif Sundqvist om avslutande av
den tidigare klubben.

8. Rengöring av golv och fönster
Birgitta Wiberg redovisar offerter för rengöring av golv och fönster Beslutas att anlita Städpartner. Birgitta får i uppdrag att kontakta dem för förtydligande av offerten och överenskommelse om tidpunkt för rengöringen av fönster och golv.

9. Sommarfest
Beslutas om en sommarfest för styrelse, andra bridgearbetare och funktionärer i föreningen. Festen hålls den 9 augusti och Eva Ribbenberg får i uppdrag att boka restaurang Vindhem.

10. Sommarbridge pensionärer
Beslutas att SPBF skall betala 300 kronor/tävling i hyra för 13 tävlingar under sommaren 2007.

11. Övriga frågor
• Leif tog upp frågan om att hyra ett förråd i anslutning till spellokalen. Leif tar kontakt med bostadsrättsföreningen och undersöker om det finns något förråd att hyra i fastigheten.
• Leif informerade att klubben fått låsbara bokhyllor sponsrade av en känd bank. Avsikten är att Sundsvallsbridgen, MBF och Pensionärsklubbarna skall få varsitt låsbart skåp.

12. Nästa möte
Nästa möte hålls den 21 augusti kl 17.00.

13. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarar mötet för avslutat.


Vid protokolletKent Sjöberg Leif Sundqvist
Sekreterare Justeras


Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80