Kommande tävlingar
17/04 Laholms BK - Guldtävling
08/05 Guld-IAF - BK S:t Erik
01/07 Ölandsveckan 2021 - A-final
Rapporterade tävlingar
24/10 SM Par Junior, direktfinal
01/08 Gröna Hissen guldstänk
15/02 Munka Ljungby BS - Guldtävling
Sundsvallsbridgen 2007-03-20PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2007-03-20

Närvarande: Leif Sundqvist
Peter Glans
Eva Ribbenberg
Agneta Danielsson
Kent Sjöberg
Sven-Åke Arvendahl

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif Sundqvist hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport
Eva Ribbenberg lämnade en ekonomisk redovisning av föreningens ekonomi.

4. Kapitalplacering
Beslutas att göra en kapitalplacering i Sekura räntefond. Prognostiserad avkastning är 2,7 procent för 2007.

5. Avslutande av de gamla klubbarna
Leif meddelar att styrelseprotokoll alternativt protokoll från medlemsmöte skall sändas in till Skatteverket för avslutande av de gamla klubbarna, Sallyhills BK, Sundsvalls BK, Haga BS och BK Allians.

6. Rapport från MBF:s styrelsemöte
Leif Sundqvist redovisade protokoll från MBF:s sammanträden den 11 oktober och 12 december.

7. Ansvariga tisdagskvällar
27 mars Leif Sundqvist
3 april Birgitta Wiberg
6 april Kent Sjöberg
10 april Liane Svensson
17 april Kent Sjöberg
24 april Eva Ribbenberg
8 maj Ulf o Ulla Blanck
15 maj Staffan Hedman o Emil Tibblin
22 maj Vårfest, styrelsen
29 maj Sommarbridgen börjar

8. Brickläggningsmaskin
Leif meddelar att Medelpads Bridgeförbund accepterat villkoren för övertagande av brickläggningsmaskinen och att den fr o m den 12 februari är i Sundsvallsbridgens ägo.

9. Simultantävlingar
Kent meddelar att förbundet Svensk Bridge startat simultantävlingar där flera bridgeklubbar deltar samtidigt. Beslutas att anmäla Sundsvallsbridgen som arrangör av Simultantävling den 17 april. Tävlingen spelas som Aprilsilver och startavgiften beslutas till 60 kronor.

10. Övriga frågor
Beslutades att dela ut priser till fyrmanna på måndagsspelet.

11. Nästa möte
Nästa möte hålls den 8 maj kl 17.00.

12. Mötets avslutning
Leif Sundqvist förklarar mötet för avslutat.


Vid protokolletKent Sjöberg Leif Sundqvist
Sekreterare Justeras
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80